Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ

19/07/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ
Những năm qua, công tác thi hành án dân sự (THADS) đạt nhiều kết quả khả quan nhờ sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của cấp ủy Đảng các cấp, trực tiếp là Chi bộ Cục THADS tỉnh và chi bộ các chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố. 
        Năm 2023 kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS; kỷ niệm 30 năm chuyển giao công tác THADS từ Tòa án sang cơ quan thuộc Chính phủ theo Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX, ngày 6/10/1992, hoạt động theo Pháp lệnh THADS ngày 17/4/1993; đồng thời đánh dấu chặng đường nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, nhận thức rõ vị trí, vai trò của chi bộ, Chi bộ Cục THADS tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các quy định của ngành, địa phương về mọi lĩnh vực trong cuộc sống, qua đó triển khai, cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp và công tác THADS. Cục THADS tỉnh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên trong chi bộ, trong đó phát huy vai trò của các thành viên cấp ủy; vai trò của tập thể lãnh đạo cục; các đơn vị thuộc cục và phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện nguyên tắc nêu gương; quản lý cán bộ, đảng viên trên 3 phương diện: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chi bộ thực hiện nghiêm việc tổ chức sinh hoạt theo định kỳ và chú trọng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Với phương châm “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, qua các buổi sinh hoạt chi bộ phát huy dân chủ, khuyến khích sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của mỗi đảng viên với công tác xây dựng chi bộ cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chi bộ thường xuyên tuyên truyền, định hướng cho từng cán bộ, đảng viên xây dựng nền tảng tư tưởng vững vàng; thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình; rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nêu cao ý thức đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đặc biệt đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với từng đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ người đảng viên cũng như công tác chuyên môn. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo một cách đồng bộ, toàn diện, với những vụ việc khó khăn phức tạp, chi bộ họp, lấy ý kiến công khai của từng đảng viên để xây dựng nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo thực hiện. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tính từ năm 2021 đến hết 6 tháng đầu năm 2023 (theo năm công tác của ngành), tổng số việc cơ quan THADS 2 cấp trong tỉnh phải thi hành là hơn 13 nghìn việc với số tiền gần 3,3 nghìn tỷ đồng, trong đó hơn 12 nghìn việc và trên 2 nghìn tỷ đồng có điều kiện thi hành. Cơ quan THADS 2 cấp trong tỉnh đã thi hành xong hơn 10.500 việc với số tiền gần 1,3 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,2% về việc và 62% về tiền, hằng năm đều vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Đến giữa kỳ giai đoạn 2021 - 2025, trung bình mỗi năm cơ quan THADS 2 cấp giải quyết trên 4,2 nghìn việc với số tiền hơn 513 tỷ đồng, so với cùng kỳ giai đoạn 2016 - 2020 giảm 586 việc và tăng hơn 198,6 tỷ đồng. Kết quả này có tác dụng giải quyết dứt điểm các bản án, quyết định đã có hiệu lực của TAND, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần tích cực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường phát triển kinh tế - xã hội lành mạnh tại địa phương.

  

         Thời gian tới, chi bộ Cục THADS tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng nghị quyết chi bộ trên tinh thần dân chủ, minh bạch, thể hiện được ý chí tập thể đảng viên trong chi bộ nhằm bảo đảm cho nghị quyết có tính bao trùm, toàn diện, cụ thể và thực tiễn gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là nghị quyết của Quốc hội và quyết định giao chỉ tiêu của cấp trên. Trong những tháng cuối năm phát huy tinh thần quyết liệt, đồng bộ, trách nhiệm trong từng vị trí công tác, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm người dứng đầu cấp ủy, đứng đầu chính quyền trong đơn vị; hằng tháng tổ chức đánh giá những kết quả đạt được, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục; chú trọng triển khai công tác rà soát, phân loại theo quy định, trên cơ sở đó tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành tính khả thi cao; các vụ việc liên quan tín dụng, ngân hàng, có giá trị lớn; các vụ án trọng điểm, nổi cộm, có đơn thư khiếu nại, tố cáo để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên đương sự cũng như bảo đảm tình hình an ninh trật tự trong hoạt động THADS; các vụ việc tồn đọng từ 1 năm trở lên và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật...


Theo Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng, Cục THADS tỉnh Hưng Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: