Sign In

Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân thành viên Lãnh đạo Cục năm 2015.

20/12/2015

Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân thành viên Lãnh đạo Cục năm 2015.
Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và lấy phiếu tín nhiệm hàng năm, Công văn số 2031-CV/BTCTU ngày 04/11/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy  về việc kiểm điểm, tự phê bình, lấy phiếu tín nhiệm năm 2015. Ngày 18/12/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân thành viên Lãnh đạo Cục năm 2015.
Tới dự Hội nghị, có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên, các tổ chức đoàn thể Cục, thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục.
Hội nghị đã được nghe báo cáo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên; báo cáo kiểm điểm cá nhân của 3 đồng chí trong Lãnh đạo Cục.
Qua báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, có thể nói trong năm 2015 tập thể Lãnh đạo Cục đã thể hiện rõ nét được vai trò lãnh đạo của mình. Bằng sự đoàn kết, thống nhất trong mọi chủ trương và chỉ đạo kịp thời, đúng hướng của tập thể lãnh đạo, đã từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo đơn vị cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới như:  Trong công tác lãnh đạo năm 2015 vẫn còn tồn tại, đó là kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại một số Chi cục chưa đạt kế hoạch đề ra; số việc thi hành án toàn tỉnh chuyển sang năm 2016 chưa giảm theo chỉ tiêu được giao; còn một số vụ, việc thi hành án tồn đọng kéo dài.
Đối với cá nhân các đồng chí lãnh đạo Cục đã được kiểm điểm, đánh giá một cách trung thực, thẳng thắn, khách quan về những ưu, khuyết điểm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tác phong làm việc, đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.
Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có ý kiến phát biểu đóng góp đối với báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo.
Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, ngắn gọn, đảm bảo nội dung, phương pháp và yêu cầu tại văn bản Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Kết thúc Hội nghị, thay mặt tập thể Lãnh đạo Cục đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên kết luận những mặt đạt được, những mặt chưa đạt được và nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thay mặt tổ công tác, đồng chí Lê Văn Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận xét chung về chất lượng kiểm điểm, ý kiến đóng góp xây dựng… Nhìn chung, Hội nghị kiểm điểm đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra.
Sau khi kết thúc kiểm điểm tập thể lãnh đạo Cục và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Cục, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm năm 2015 theo đúng quy định. Kết Quả: Đối với tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đối với cá nhân Lãnh đạo Cục: Đồng chí Vũ Hoàng Thụ đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Thế Anh và đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 


Theo Tổ Biên tập

Các tin đã đưa ngày: