Sign In

Đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

22/10/2020

Đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
Là một trong số 339 đại biểu vinh dự được dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tôi rất tự hào được đại diện cho đội ngũ công chức Cơ quan Thi hành án dân sự dự Đại hội tỉnh đảng bộ lần này. Được nghiên cứu các văn kiện trình Đại hội, tôi rất phấn khởi và tự hào về những thành tựu nổi bật  mà đảng bộ và nhân nhân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
        Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh có những khó khăn thách thức đan xen, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự quan tâm vào cuộc của hệ thống chính trị, nhân dân và Doanh nghiệp, với nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; các văn kiện trình tại đại hội đã đánh giá toàn diện, cụ thể, toàn cảnh về kết quả về phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện; hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiều chỉ tiêu đạt được vượt xa chỉ tiêu so với Nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XVIII đề ra...Với những thành tựu quan trọng đó, tôi tin tưởng và kỳ vọng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ tập trung trí tuệ của đại biểu để đánh giá toàn diện; tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, các thời cơ, vận hội trong một giai đoạn mới, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đề ra mục tiêu, phương hướng sát với thực tiễn, đưa ra những quyết sách đúng đắn tạo bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng- an ninh được được bảo đảm, đưa tỉnh ta sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đạt chuẩn Nông thôn mới vào thời gian tới.        Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp công tác thi hành án dân sự trong nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả về quản lý nhà nước trong thực tiễn cuộc sống; hiện thực hóa chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, của tỉnh về bảo đảm tăng cường pháp chế, công bằng xã hội. Kết quả thi hành án dân sự hàng năm trong nhiệm kỳ qua đều đạt, vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao, bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, công tác thi hành án dân sự rất mong tiếp tục được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để tiếp tục thực hiện thành công các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách tư pháp theo chủ trương, Nghị quyết của trung ương, Nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để các đơn vị xây dựng kho vật chứng và các trang thiết bị phục vụ công tác đồng thời có cơ chế tạo động lực cho cán bộ, Chấp hành viên phát huy năng lực, hiệu quả trong công tác, thực hiện thành công, thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự theo Nghị Quyết đại hội lần thứ XIX đề ra.

 

Tác giả ảnh: Hồng Ngọc (ghi)

Các tin đã đưa ngày: