Sign In

Thi hành án dân sự Hưng Yên: Trong khó khăn, vẫn vượt lên hoàn thành nhiệm vụ

12/10/2021

Thi hành án dân sự Hưng Yên: Trong khó khăn, vẫn vượt lên hoàn thành nhiệm vụ
(PLVN) - Mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh Covid - 19 song trong năm 2021 bằng những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy nội lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Vượt chỉ tiêu về việc và tiền
Theo Cục trưởng Cục THADS Hưng Yên Vũ Hoàng Thụ, ngay từ đầu năm công tác 2021, cơ quan hai cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã áp dụng đồng bộ các giải pháp để ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, công tác lãnh đạo chỉ đạo được quan tâm chú trọng. Nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, trọng điểm được quan tâm, giải quyết một cách quyết liệt, có hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy, thị ủy, huyện ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Chỉ đạo THADS hai cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS,công tác phối hợp liên ngành, nhất là trong cưỡng chế thi hành án đạt kết quả cao. Toàn tỉnh đã thi hành đạt tỷ lệ 84,1 % về việc, 42,1% về tiền (bằng 101,3% về việc, 105% về tiền theo kế hoạch giao).
Cơ quan THADS hai cấp ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự có hiệu lực pháp luật do Tòa án chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật. Công tác xác minh phân loại số việc, tiền có điều kiện thi hành và số việc, tiền chưa có điều kiện thi hành đảm bảo chính xác; tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án được Chấp hành viên, công chức khắc phục nghiêm.
Cơ quan THADS trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trại tạm giam Công an tỉnh, trại giam nơi phạm nhân chấp hành án để tiếp xúc với phạm nhân trong công tác xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù; phối hợp trong việc thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ mà phạm nhân, người nhà phạm nhân nộp; thực hiện trả tiền, tài sản cho phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù; chủ động phối hợp với các Trại giam, Trại Tạm giam tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, động viên phạm nhân và thân nhân của phạm nhân nộp thay phần trách nhiệm dân sự mà người bị kết án tù phải thi hành án và cấp giấy xác nhận làm căn cứ để xem xét đặc xá, giảm án cho người bị kết án tù theo đúng quy định.
Xác định công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự; vì vậy, năm 2021 Lãnh đạo Cục tiếp tục chỉ đạo, quán triệt đến các đơn vị thuộc Cục, các Chi cục THADS trực thuộc thực hiện nghiêm túc.
Tập trung giải quyết các vụ án trọng điểm
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác phối hợp liên ngành, cơ quan THADS hai cấp đã triển khai thực hiện hiệu quả các Quy chế phối hợp, đặc biệt là Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Quy chế phối hợp với Ngân hàng nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Tài nguyên và Môi trường. Qua đó, nhiều vụ án lớn, phức tạp được các cấp, các ngành phối hợp đồng bộ để giải quyết, tổ chức thi hành dứt điểm.
Các cơ quan THADS tỉnh Hưng Yên đã chủ động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật; phối hợp tốt với cơ quan Công an trong công tác bảo vệ cưỡng chế THADS
Theo Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ, thời gian tới, Cục THADS xác định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng; Quốc hội; Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên; Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về công tác THADS; Cục và các Chi cục tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo THADS cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, nhất là phối hợp trong giải quyết khó khăn, vướng mắc và cưỡng chế THADS.
Tập trung làm tốt công tác phân loại án, đảm bảo thi hành án đúng trình tự, thủ tục, tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài có giá trị tiền, tài sản lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị phản ánh của nhân dân; Làm tốt công tác dân vận trong hoạt động THADS gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung, đương sự nói riêng nhằm tạo sự đồng thuận cao trong THADS.
Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức; lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý kịp thời nghiêm minh đối với cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây sách nhiễu tiêu cực hoặc có vi phạm trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.


Theo Hà Anh baophapluat.vn

Các tin đã đưa ngày: