Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022

29/11/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022
           Thực hiện Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 10/11/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) năm 2022; Kế hoạch số 414/KH-CTHADS ngày 18/11/2021 về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2022. Ngày 26/11/2021, Cục THADS tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2022.
            Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, công chức và người lao động thuộc cơ quan Cục;  Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố; các cá nhân được công nhận danh hiệu thi đua từ chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên; các cá nhân được tặng thưởng hình thức khen thưởng từ giấy khen của Cục trưởng trở lên.


Theo báo cáo, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, năm Hệ thống THADS kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946- 19/7/2021), công tác THADS tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện và đồng bộ. Bên cạnh những thuận lợi, trước bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19 và tác động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, Cục THADS tỉnh Hưng Yên bám sát các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ, xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. Trong năm công tác 2021, toàn tỉnh đã thi hành đạt tỷ lệ 84,1 % về việc, 42,1% về tiền (bằng 101,3% về việc, 105% về tiền theo kế hoạch giao). Việc tổ chức thi hành án của các đơn vị được triển khai đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Bên cạnh đó, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân rà soát và lập hồ sơ đề nghị ngành Tòa án nhân dân cùng cấp xét miễn, giảm thi hành án được 20 việc; cưỡng chế thành công 109 trường hợp. Với kết quả trên, trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân, 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Cục trưởng tặng giấy khen 03 tập thể và 22 cá nhân.


         Bên cạnh những thành tích đạt được, năm 2021 cơ quan THADS hai cấp còn một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy trình nghiệp vụ THADS, một số Chi cục kết quả liên quan đến án tín dụng ngân hàng, án trọng điểm còn chậm tiến độ, đạt tỷ lệ chưa cao, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cấp Chi cục có việc chưa đảm bảo quy định cần được khắc phục, sửa chữa.
          Tại Hội nghị đã thảo luận thông qua Báo cáo tổng kết THADS, theo dõi THAHC năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Dự kiến giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2022; những giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm công tác 2021, thẳng thắn phê bình những đơn vị, cá nhân còn có những tồn tại, hạn chế. Chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự hai cáp triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác năm 2022, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị: Tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2022, xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm trên nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kết hợp phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; thi hành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Quyết định giao chỉ tiêu của Tổng cục Thi hành án dân sự và Quyết định giao chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên năm 2022. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trách nhiệm cá nhân công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ; bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tính thứ bậc trong thực thi công vụ; kỷ cương nghiệp vụ và kỷ cương hành chính. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác phối hợp liên ngành, nhất là việc tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ đạo THADS trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cưỡng chế, thi hành án các vụ việc trọng điểm, phức tạp; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thười khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có). Phát huy hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm cho công tác thi đua khen thưởng là động lực quan trọng, phát huy nội lực, toàn diện và đồng bộ để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khác do cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương giao.


Theo Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên

Các tin đã đưa ngày: