Sign In

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Khối các Chi cục Thi hành án dân sự

12/10/2016

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Khối Thi đua các Chi cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. 
Tham dự Hội nghị có Cục trưởng Đặng Đình Quyền, các Phó cục trưởng Nguyễn Hữu Anh và Đào Thanh Huyền, lãnh đạo các Phòng thuộc Cục, Chi cục trưởng và một số công chức Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.
Khối thi đua các Chi cục Thi hành án dân sự có 08 đơn vị gồm: Chi cục Thi hành án dân sự: thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm, huyện Diên Khánh, huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh, huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Theo Quyết định số 419/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nha Trang là Trưởng Khối thi đua Khối các Chi cục Thi hành án dân sự năm 2016.
 

 
Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong năm 2016.  Năm 2016, Khối các Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng; Trong đó, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả công tác của từng cơ quan, đơn vị đã có những đóng góp nhất định trong kết quả công tác chung của Khối thi đua và góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.
Trong năm qua, Khối thi đua các Chi cục Thi hành án dân sự đã có nhiều hoạt động tích cực, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt và đã đạt được nhiều kết quả trong các phong trào thi đua. Nhiều phong trào thi đua đã được các đơn vị trong Khối tổ chức và nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động; Công tác thi đua khen thưởng năm 2016 của Khối đã tiếp tục được duy trì, phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực; Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi cả diện rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy Cán bộ Công chức các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng thời, đã tạo ra những mối quan hệ, phối hợp tốt trong công tác, cũng như giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong phong trào thi đua, khen thưởng của mỗi cơ quan, đơn vị.
Đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, Hội nghị khẳng định, trong năm qua, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong tổ chức thi hành án dân sự  đều được thực hiện đúng với các quy định của pháp luật như: Ra quyết định đúng thời hạn 100% đối với Bản án, Quyết định có hiệu lực theo đúng quy định; Bảo đảm tính chính xác trong việc xác minh, phân loại án; 100% đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở; 100% các vụ việc khiếu nại được xử lý đúng trình tự, thủ tục, hình thức trong thời hạn quy định, không có phát sinh đơn tố cáo; Các đơn vị đều lập đúng, đủ và gửi báo cáo thống kê đúng thời gian quy định; Các đơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng tốt tài sản, lập và gửi các loại báo cáo tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản đầy đủ theo quy định.
 

 
Trong năm 2016, mặc dù số lượng án thụ lý của một số đơn vị tăng cao cả về việc và về tiền, nhưng ngay từ đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi hành án của Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa và Cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nên kết quả thi hành án dân sự đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao, cụ thể: Về việc, đến hết tháng 9/2015, số cũ chuyển sang là 4.573 việc; từ 01/10/2015 đến 30/9/2016, thụ lý mới 8.587 việc, tăng 462 việc (5.7%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số thụ lý là 13.160 việc, giảm 220 việc (1.6%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại thì có: 10.568 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 80.3%), tăng 1.192 việc (12.8%) so với cùng kỳ và 2.474 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 19.7%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 8.294 việc, đạt tỷ lệ 78.48% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 8.48 %; so với chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao vượt 7.48%). So với cùng kỳ năm 2015, giảm 514 việc (5.97%) và giảm 15,52% về tỷ lệ. Số việc chuyển kỳ sau 4.760 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 2.274 việc, so với số việc có điều kiện thi hành năm 2015 chuyển sang năm 2016 (3.597 việc) giảm 1.323 việc, đạt tỷ lệ 36.78%(giảm tồn vượt 31.28% so với chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao).
- Về tiền, đến hết tháng 9/2015, số cũ chuyển sang là 905.907.503.000 đồng; từ 01/10/2015 đến 30/9/2016, thụ lý mới 925.452.005.000 đồng, tăng  338.731.549.000 đồng (57,73%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 1.831.359.958.000 đồng, tăng 70.073.501.000 đồng (4%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại: 960.566.499.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 52,5%), tăng 16.593.351.000 đồng (tăng 1.76%) so với cùng kỳ và 817.316.937.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 47.5%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 537.584.983.000 đồng, đạt tỷ lệ 55,97% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, vượt 25.97%; so với Tổng cục Thi hành án dân sự giao, vượt 24,97%). So với cùng kỳ năm 2015, giảm 317.793.525.000 đồng (37.15%) và giảm 35.03% về tỷ lệ; Số tiền chuyển kỳ sau 1.240.298.454.000 đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 422.981.516.000 đồng, so với số tiền có điều kiện thi hành năm 2015 chuyển sang năm 2016 (873.243.449.000 đồng) giảm 360.261.983.000 đồng, đạt tỷ lệ 51.56% (giảm tồn vượt 48.06% so với chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
 

 
 
Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị thi đua Khối các Chi cục trong năm công tác 2016. Đồng chí Cục trưởng mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để trong những năm tiếp theo các đơn vị trong Khối thi đua luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị trong Khối thi đua thực hiện tốt các nội dung như sau: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện KSND, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo, Kế hoạch công tác năm 2017 của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS; tổ chức thực hiện có hiệu quả Văn bản số 236-CV/TU ngày 04/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng quản lý, tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo từ Cục đến các Chi cục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chủ động và tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhất là Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, tăng cường sự phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự, kịp thời tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành án đúng trình tự, thủ tục luật định; làm tốt công tác phân loại án, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn; vận dụng đồng bộ các biện pháp, giải pháp, tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có tính khả thi, quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao…
Trên cơ sở Hội nghị  tổng kết phong trào thi đua năm 2016 khối các Chi cục, Hội đồng thi đua khen thưởng Cục đã bình xét và đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh, công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm, huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang, tặng Bằng khen cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang; đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm. Hội nghị cũng đã bầu Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa làm Trưởng Khối thi đua các Chi cục Thi hành án dân sự năm 2017.
Theo VP Cục

Các tin đã đưa ngày: