Sign In

Khối thi đua các Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2022

24/03/2022

Ngày 16/3/2022, tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Cam Ranh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối các Chi cục THADS tỉnh Khánh Hòa.      
  

Dự Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2022 có đồng chí Nguyễn Thái Hổ - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các Phòng thuộc Cục; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua của các thành viên thuộc Khối Thi đua các Chi cục THADS trực thuộc.


 
Phát biểu chỉ đạo, Phó Cục trưởng Nguyễn Thái Hổ - đề nghị 08 đơn vị thành viên Khối thi đua các Chi cục THADS tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được của năm 2021, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2022; Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong Hệ thống THADS do Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa phát động, trong đó, cần chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy mọi nguồn lực, sáng tạo vượt mọi khó khăn, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm  nhằm hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022.
 

 
Sau khi thảo luận, góp ý đối với các Dự thảo về Quy chế thi đua của Khối, Bản Đăng ký thi đua năm 2022, Lãnh đạo các đơn vị thành viên của Khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với khí thế, quyết tâm và thống nhất cao, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022.
 


Theo Chi cục THADS TP Cam Ranh

Các tin đã đưa ngày: