Sign In

Khối thi đua các Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2021

10/03/2021

Ngày 09/3/2021, tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vạn Ninh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 Khối các Chi cục THADS tỉnh Khánh Hòa.       
Dự Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2021 có đồng chí Nguyễn Thái Hổ - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các Phòng thuộc Cục; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua của các thành viên thuộc Khối Thi đua các Chi cục THADS trực thuộc.      
 

 
Tại Hội nghị ký kết, Trưởng khối thi đua Khối các Chi cục THADS năm 2021-Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vạn Ninh Sử Khắc Chánh –đã trình bày Dự thảo Bản đăng ký thi đua Khối các Chi cục THADS. Bản đăng ký tập trung chủ yếu vào nội dung chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2021, theo đó 100% các đơn vị đăng ký giao ước triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính được giao lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021) và 76 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2021)” với tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 82,5% về việc và trên 41% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành (riêng đối với Chi cục THADS huyện Khánh Sơn và Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh đăng ký tỷ lệ thi hành xong trên 83,5% về việc và trên 41,5% về tiền).
 

Các đơn vị cũng đăng ký thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm khác như: Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc thi hành án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; Tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương theo dõi, đảm bảo tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt trên 60%; Kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về việc, tiền cao hơn năm 2020; Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án...      

Phát biểu chỉ đạo, Phó Cục trưởng Nguyễn Thái Hổ -  đề nghị 8 đơn vị thành viên Khối thi đua các Chi cục THADS tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được của năm 2020, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021; Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong Hệ thống THADS do Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa phát động, trong đó, cần chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy mọi nguồn lực, sáng tạo vượt mọi khó khăn, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm  nhằm hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021.         
 

Sau khi thảo luận, góp ý đối với các Dự thảo về Quy chế thi đua của Khối, Bản Đăng ký thi đua năm 2021, Lãnh đạo các đơn vị thành viên của Khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với khí thế, quyết tâm và thống nhất cao, phấn đấu và nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021.
                                                             
                                     


Theo Chi cục THADS huyện Vạn Ninh

Các tin đã đưa ngày: