Sign In

Chi cục THADS huyện Diên Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới

14/06/2021

Thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS phát động, Chi cục THADS huyện Diên Khánh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các phong trào thi đua như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau“Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
 
       
Xuất phát từ ý thức tự giác, trách nhiệm, toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị đều hăng hái, nhiệt tình tham gia thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Vì vậy, hàng năm Chi cục đều đưa nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn vào kế hoạch công tác năm của đơn vị và tích cực thực hiện.
          - Năm 2017 Chi cục đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Diên Điền và trường Tiểu học Diên Điền trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng.
          - Năm 2018 Chi cục phối hợp với chính quyền địa phương xã Diên Toàn trao tặng 20 suất quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mỗi suất quà có giá trị 300.000 đồng.
          - Năm 2019 Chi cục đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Diên Đồng để hỗ trợ kinh phí lắp đặt đèn đường thắp sáng một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Diên Đồng với kinh phí là 14.000.000 đồng.
          - Năm 2020 Chi cục đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Suối Tiên hỗ trợ 20 phần quà (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng) giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
 

 
Kết hợp các buổi tặng quà, Chi cục đã phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện lồng ghép chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; các thủ tục hành chính về thi hành án dân sự như: việc hỗ trợ trực tuyến về thi hành án dân sự, cơ chế một cửa, một số nội dung về khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự đến với người dân địa phương để họ hiểu và chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của ngành Thi hành án dân sự trên địa bàn.
Qua việc thực hiện phong trào “Ngành Tư pháp chung sức, góp phần xây dựng nông thôn mới”, Chi cục đã tạo ấn tượng tốt trong lòng người dân về ngành thi hành án dân sự, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân ở khu vực nông thôn, thường xuyên giữ mối quan hệ với chính quyền địa phương, giữ gìn truyền thống, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư nông thôn.


Theo Chi cục THADS huyện Diên Khánh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: