Sign In

Kiện toàn lãnh đạo Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa và Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh

11/07/2023

Nhằm tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành trong các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý và thực hiện các quy trình bổ nhiệm lãnh đạo các Chi cục THADS trong tỉnh.Trong tháng 6/2023, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất các quy trình kiện toàn lãnh đạo Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa và Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh.
Ngày 12/6/2023, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1328/QĐ-CTHADS ngày 12/6/2023 về việc điều động bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS thành phố Nha Trang về công tác tại Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh từ ngày 15/6/2023. Nhân dịp này, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm trong ngày 15/6/2023 tại Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, đại diện các cơ quan, ban, ngành huyện Khánh Vĩnh và lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh.
Ngày 14/6/2023, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 1361/QĐ-CTHADS điều động ông Nguyễn Lê Tuấn Cường – Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Nha Trang về công tác tại Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa kể từ ngày 01/7/2023. Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đã được tổ chức trang trọng tại Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa vào ngày 30/6/2023 với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng Chuyên môn thuộc Cục, đại diện các Chi cục THADS trong tỉnh và đại diện các cơ quan, ban ngành thị xã Ninh Hòa.
Phó Cục trưởng Dương Diêu- đại diện Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã đến dự và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh và Phó Chi cục trưởng  Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa.
 

Tham dự Lế công bố và trao QĐ điều động, bổ nhiệm tại Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh và tại Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa, Phó Cục trưởng Dương Diêu đã phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí mới được bổ nhiệm, trong đó nêu rõ: Hiện nay, các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa đang nô nức thi đua hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS (19/7) và 30 năm chuyển giao công tác THADS (1993-2023) với quyết tâm cao độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023 được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa, trong đó có Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh nhằm tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Trên cương vị công tác mới, với nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức, Lãnh đạo Cục mong muốn các đồng chí mới được bổ nhiệm phát huy những ưu điểm đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị; trong công tác cần phải biết lắng nghe, cầu thị đối với các ý kiến chỉ đạo, đóng góp ý kiến, khiêm tốn, học hỏi các đồng nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác quản lý điều hành hoạt động cơ quan, đơn vị; tạo được sự đồng tình giúp đỡ và phối hợp của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện Khánh Vĩnh, đồng thời quy tụ được sức mạnh tập thể, đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở địa phương và chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn do ngành giao.
 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đ/c Nguyễn Thị Thúy Nga và đ/c Nguyễn Lê Tuấn Cường hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tham mưu giúp Chi cục trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, đ/c Nguyễn Phước Thiện – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh và đ/c Lê Quang Hòa – Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa  cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Cục về việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và mong muốn trong thời tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa trên các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh và lãnh đạo Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban ngành để tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho cơ quan THADS thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đưa công tác THADS đạt kết quả ngày càng tốt hơn.


Theo Phòng TCCB

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: