Sign In

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa được trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh vì thành tích công tác năm 2022

09/03/2023

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa được trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh vì thành tích công tác năm 2022
Sáng 9-3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023, phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh. 
Dự hội nghị có các ông, bà: Nguyễn Khắc Toàn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Phó Cục trưởng Cục THADS Nguyễn Thái Hổ (thứ hai từ phải sang) thay mặt Cục nhận Cờ thi đua
của UBND tỉnh trao tặng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước. Việc tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phải nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các văn bản của Trung ương; thi đua ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, thi đua đổi mới sáng tạo; thi đua lập thành tích xuất sắc kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, đổi mới công tác khen thưởng, tuyên truyền các điển hình tiên tiến; chú trọng khen thưởng cá nhân trực tiếp sản xuất, công tác…
Ông Nguyễn Tấn Tuân đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh, đồng thời đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp thực tiễn, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến mọi tầng lớp nhân dân, mọi lực lượng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Tại Hội nghị này, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa vinh dự được UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh vì những thành tích mà Cục đã đạt được trong năm 2022.


Theo Báo Khánh Hòa điện tử

Các tin đã đưa ngày: