Sign In

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023

07/03/2023

Chiều ngày 21/02/2023, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh (do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng khối) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thái Hổ - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa và đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Cục dự Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Mạnh Thắng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh; cùng với các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh (Trại giam A2, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh).
Thay mặt Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh, đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Bản đăng ký giao ước thi đua và Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối năm 2023.
Năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị với các tổ chức đoàn thể nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua. Đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến.
 
Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia Hội nghị ký kết giao ước thi đua

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Trong đó tập trung các phong trào do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động như phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào thi đua đặc biệt thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023)… Chú trọng đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng với quyết tâm xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị chấp hành các nội quy, quy chế làm việc của ngành, cơ quan, đơn vị. Không có trường hợp nào bị xử lý hình sự hoặc kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Quyết tâm xây dựng trong từng cơ quan, đơn vị Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Theo Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: