Sign In

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

31/03/2020

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Để đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) thuộc tỉnh Khánh Hòa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo:


1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục bố trí cho công chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà và chịu trách nhiệm phân công, theo dõi, giám sát việc thực hiện công việc của công chức, người lao động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường họp trực tuyến, phân công lãnh đạo, công chức trực cơ quan để xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có); phân công công chức trực tiếp nhận văn bản đi, đến (nếu có), bảo vệ cơ quan để duy trì hoạt động và đảm bảo an toàn của cơ quan, đơn vị kể từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền.

3. Yêu cầu toàn bộ công chức, người lao động làm việc tại nhà tuyệt đối không di chuyển khỏi nơi cư trú, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục duy trì chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo tại các văn bản trước đây, chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
 
Cục THADS tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục nghiêm túc thực hiện./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: