Sign In

Hội nghị giao ban Quý I và Ký giao ước thi đua năm 2020 các Khối thi đua thuộc Cục

19/02/2020

Ngày 16/01/2020, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức giao ban Quý I năm 2020 và Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020 đối với các Khối thi đua thuộc Cục. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS và toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Quý I năm 2020, toàn tỉnh đã thụ lý 8.876 việc, trong đó năm trước chuyển sang 5.933 việc, thụ lý mới 2.943 việc; đã ủy thác: 13 việc. Tổng số việc phải thi hành là: 8.863việc (tăng 1.269 việc tương đương 16,71% so với cùng kỳ). Đã giải quyết xong 2.100 việc trên tổng số việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 35,54% (tăng 4,74% so với cùng kỳ). Về tiền, đã thụ lý 1.730.717.903.000đ, trong đó năm trước chuyển sang 1.405.398.805.000đ, thụ lý mới  325.319.098.000 đ; đã ủy thác: 1.617.389.000đ. Tổng số tiền phải thi hành: 1.729.100.514.000đ (tăng 198.925.504.000đ tương đương 12,99% so với cùng kỳ). Đã giải quyết xong 209.444.782.000đ trên tổng số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 16,36% (tăng 5,76% so với cùng kỳ). Các mặt công tác khác như: Công tác tiếp công dân, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác tổ chức cán bộ...được thực hiện tốt. Tại cuộc họp cũng được nghe các ý kiến phát biểu, đề xuất của một số đồng chí tham dự và giải đáp của các Phòng chuyên môn thuộc Cục.
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020 và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong các tháng tiếp theo, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Đình Quyền, Cục trưởng, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đặc biệt là các quy định về tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện các công việc, các nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót, không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc; nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, trục lợi; (2) Chỉ đạo các Chấp hành viên, công chức, người lao động thuộc đơn vị mình tích cực xác minh phân loại án đảm bảo chính xác, tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2020; phấn đấu Quý II/2020, kết quả thi hành án xong trên số có điều kiện thi hành phải đạt ít nhất 45% về việc và 20% về tiền.
 

 
Sau khi kết thúc cuộc họp giao ban toàn tỉnh Quý I năm 2020, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã kết hợp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự về nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2015 của Chính phủ và tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020 đối với các Khối thi đua thuộc Cục.
Năm 2020, Phòng Tổ chức cán bộ được Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa cử làm Trưởng Khối thi đua các Phòng thuộc Cục, Chi cục THADS huyện Cam Lâm được cử làm Trưởng Khối thi đua các Chi cục. Tại Hội nghị, 02 Khối thi đua đều đăng ký hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi hành chính được giao năm 2020; đăng ký phấn đấu 100% công chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; trong đó có “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ thi đua Ngành Tư pháp” và cá nhân được Giấy khen của Cục trưởng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 100% tập thể các đơn vị thuộc Cục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; trong đó có tập thể đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Bộ Tư pháp” (đối với Khối các Chi cục) và được xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.


 
Tại Hội nghị, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã trao quà lưu niệm cho đồng chí Đào Thanh Huyền, Phó Cục trưởng (được nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/02/2020), tặng quà cho các đồng chí cán bộ hưu trí; trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2019 cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Theo VP Cục

Các tin đã đưa ngày: