Sign In

Năm 2022, Khánh Hòa tập trung thi hành án các vụ án tham nhũng

15/10/2021

(PLVN) -Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp; lượng án tiếp tục tăng cả về việc và tiền; nhưng nhờ những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức tổ chức công việc phù hợp, năm 2021, ngành Thi hành án dân sự (THADS) Khánh Hòa vẫn vượt chỉ tiêu được giao.Một buổi đối thoại giữa lãnh đạo Cục THADS với Đoàn viên thanh niên Cục
và Chi cục THADS thành phố Nha Trang


Chủ động các biện pháp khắc phục khó khăn

Theo Cục trưởng Cục THADS Khánh Hòa Đặng Đình Quyền, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh vì vậy công tác THADS đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần giữ vững ổn định và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, Cục THADS và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời khẩn trương, nỗ lực, chủ động thực hiện các biện pháp để bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác. Về việc, trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 7.379 việc; Vượt 0,29% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao (là 81,50%); Về tiền, số thi hành xong là 871 tỷ 391 triệu 471 nghìn đồng, tăng 26 tỷ 716 triệu 759 nghìn đồng (tăng 3,16%) so với năm 2020; vượt 6,31% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao (là 40,10%);

Việc thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước đạt hiệu quả cao; việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, nghiêm túc thực hiện không sảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai áp dụng tiến tới đáp ứng theo yêu cầu “Chính phủ điện tử”.

Công tác phối hợp trong THADS được Cục quan tâm, chú trọng, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Tổ công tác phối hợp với Trại giam A2 để tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân và phối hợp định kỳ hàng tháng thu các khoản tiền trong các bản án hình sự; tăng cường phối hợp với các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng; triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong việc tổ chức thi hành án tín dụng, ngân hàng trên địa bàn. Lãnh đạo Cục thường xuyên trực tiếp kiểm tra và đôn đốc các đơn vị đang tổ chức thi hành án tín dụng ngân hàng đẩy mạnh tiến độ giải quyết các vụ việc, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc xác minh, tổ chức THA và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải để giải quyết dứt điểm vụ việc. Thông qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nâng cao chất lượng và tính chính xác trong phân loại án

Các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo THADS cấp tỉnh và cấp huyện theo quy định. Đến nay hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, huyện đã khẳng định được vai trò đối với công tác THADS, nhất là thường xuyên quan tâm, chỉ đạo có hiệu quả đối với án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS tại địa phương.

Tuy nhiên, Cục THADS Khánh Hòa cũng chỉ rõ một số khó khăn như dịch bệnh Covid-19 tại địa phương phức tạp kéo dài ảnh hưởng việc tác nghiệp trong giải quyết hồ sơ. Bên cạnh đó, số tiền phải thi hành án ngày càng tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp; Nhiều tài sản kê biên, bán đấu giá nhiều lần vẫn không bán được ...

Năm 2022, Cục trưởng Đặng Đình Quyền cho biết, sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Theo đó, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng và tính chính xác trong phân loại án; tập trung thi hành án các vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thi hành án đối với những việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng quản lý, tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức các đơn vị trực thuộc. Có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng quy định đối với những cá nhân, đơn vị có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương, phẩm chất đạo đức, vi phạm việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án, nhất là tình trạng chạy theo thành tích, thiếu khách quan, trung thực trong việc xác minh, phân loại án; Tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành...

Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra đảm bảo theo đúng Kế hoạch công tác năm đã được Tổng cục phê duyệt, trong đó đặc biệt cần nêu cao tinh thần tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Bình An


Theo Báo Pháp luật Việt Nam

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: