Sign In

Cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua

31/03/2019

Cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua
Chiều 29.3.2019, tại Thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 
Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên là Khu vực thi đua mới được thành lập năm 2019 theo quyết định của Bộ Tư pháp gồm 8 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông. Năm 2019, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa giữ vai trò Trưởng khu vực thi đua Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; ông Phùng Huy Thuận - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp và lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự 8 tỉnh trong khu vực thi đua.


 Thời gian qua, phong trào thi đua của Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên luôn được quan tâm tổ chức kịp thời, có trọng tâm, thiết thực và hiệu quả. Các đơn vị trong khu vực đã tổ chức phát động thi đua, ký giao ước thi đua và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương và khu vực; quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị nội dung Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.
 
 
Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện đã bám sát thực tế và nhiệm vụ chính trị, quan tâm chỉ đạo kiện toàn công tác tổ chức Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở luôn ổn định và đạt hiệu quả; các đơn vị đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.  
 
Đặc biệt, các cơ quan Tư pháp và Thi hành án dân sự trong khu vực đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tư pháp theo Chương trình công tác của Ngành và của UBND các tỉnh trong khu vực. Nhiều cơ quan, đơn vị của Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh trong khu vực đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và được tặng Cờ thi đua cũng như các danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.
 
 
Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung dự thảo Bản ký kết giao ước thi đua Khối Sở Tư pháp và Khối Thi hành án dân sự khu vực thi đua các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, thông qua báo cáo danh sách đăng ký thi đua năm 2019 của các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự.
 
Sau khi trao đổi, thảo luận, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh tiến hành ký kết giao ước thi đua. Theo đó, năm 2019, Sở Tư pháp các tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tập trung thực hiện chủ đề của năm là "Toàn hệ thống Thi hành án dân sự thi đua siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2019", với 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa công tác Tư pháp phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
 
Ngoài ra, còn tham gia thực hiện phong trào “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và UBND các tỉnh phát động.
 
Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh trong Khối thi đua cũng đã thống nhất ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.
 
 
Nội dung giao ước thi đua năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh tập trung vào 8 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao, tỷ lệ thi hành án xong trên 73% về việc và trên 33% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành.
 
Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành. Ra quyết định thi hành án đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành đúng thời hạn quy định…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Huy Thuận - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp nhấn mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua phải có chiều sâu, không chồng lấn, hình thức, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; đề nghị các cơ quan trong Khu vực thi đua phải phổ biến nội dung giao ước thi đua đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động để tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. Các cơ quan trong Khu vực thi đua phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế từng cơ quan nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phong trào thi đua của Khu vực năm 2019, hướng đến Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.


Theo Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: