Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

02/12/2017

Ngày 25/11/2017, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Cùng dự có Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Hồng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Về phía Bộ Tư pháp, có Bộ trưởng Lê Thành Long, nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo 63 Cục THADS địa phương.

Bảo đảm kết quả thi hành án ổn định, thực chất
Báo cáo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) Hoàng Sỹ Thành cho biết, năm 2017, Bộ Tư pháp đã tích cực chỉ đạo toàn Hệ thống hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính theo Nghị quyết số 111/2015/QH13; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, số việc và tiền thụ lý tăng (5,57% về việc và 19,67% về tiền), cao nhất từ trước đến nay về tiền (gần 173 nghìn tỷ đồng), song các cơ quan THADS đã thi hành xong số việc, số tiền cao hơn so với năm 2016 (tăng gần 19 nghìn việc và hơn 6 nghìn tỷ đồng). Công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng. 

Công tác theo dõi thi hành án hành chính ngày càng đi vào nề nếp. Công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế - tham nhũng, thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều tiến bộ. 
Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được củng cố. Công tác hướng dẫn, kiểm tra ngày càng hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong toàn Hệ thống. 
Hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014 được hoàn thiện. Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm, củng cố, kiện toàn; kỷ luật, kỷ cương hành chính không ngừng được tăng cường; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm.
 

Tuy nhiên, toàn Hệ thống chỉ đạt 2/4 chỉ tiêu cơ bản là về việc và về tiền. Số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều, nhất là về tiền (gần 57.000 tỷ đồng, chiếm 34,68% tổng số phải thi hành). Kết quả thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng tuy cao hơn năm 2016 nhưng còn thấp so với bình quân toàn quốc. 
Năm 2018, trong bối cảnh đất nước tập trung xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tạo dựng thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi, công tác THADS, thi hành án hành chính tiếp tục gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân và quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 về xây dựng Chính phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ”. 
Theo đó, Hệ thống THADS xác định rõ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ hoàn thiện chính sách pháp luật về THADS, thi hành án hành chính đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thị trường định hướng XHCN; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội, bảo đảm kết quả THADS, thi hành án hành chính năm 2018 ổn định, thực chất. 

Ngoài ra, sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Nghị định số 96/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất, ngân sách tài chính bảo đảm cho hoạt động THADS, thi hành án hành chính cũng như triển khai cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án.
Xử lý nghiêm người chây ỳ, trốn tránh thi hành án
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả tích cực nhưng cũng lưu ý một số điểm đối với hoạt động THADS, thi hành án hành chính. Theo đó, toàn hệ thống THADS cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu về việc và về tiền. Tuy nhiên, số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều, gần 144 nghìn việc và gần 57 nghìn tỷ đồng.
Số vụ việc thi hành án hành chính xong còn đạt tỷ lệ thấp (76,45%). Hiện tượng này cho thấy kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan nhà nước trong việc chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật còn chưa nghiêm. Còn số lượng khá lớn tài sản chưa bán đấu giá thành hoặc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được… 
Do vậy, trong năm 2018, Phó Thủ tướng đề nghị hệ thống THADS khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội.
 

Cụ thể, năm 2018, Bộ Tư pháp cùng các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thành, nâng cao chỉ tiêu về việc, tiền, đặc biệt là trong thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước trong những vụ án tham nhũng, kinh tế và thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng. 
Bộ Tư pháp cần chỉ đạo cơ quan thi hành án các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các việc có điều kiện thi hành án; đối với các tài sản bán đấu giá nhiều lần, đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cơ chế để các ngân hàng nhận tài sản. Các cơ quan thi hành án cần tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trong toàn hệ thống.
 Bộ Tư pháp cũng cần tập trung tham mưu giúp Chính phủ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong thi hành án hành chính; đề xuất các biện pháp cụ thể nâng cao kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính trong việc chấp hành bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật. Trước mắt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách các UBND cấp tỉnh chưa thi hành xong bản án, quyết định của Tòa án để chỉ đạo thực hiện. 
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan thi hành án phải tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, hạn chế phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố ý không chấp hành án; công khai thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án.
Cùng với mong muốn các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan THADS, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, VKSNDTC, TANDTC phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thực hiện phong tỏa, kê biên tài sản đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, tránh tẩu tán tài sản.
Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long yêu cầu phải xác định rõ chỉ tiêu giảm việc và tiền chuyển kỳ sau cho năm 2018 hoặc cho cả nhiệm kỳ từ nay đến năm 2021. Nhất trí cao với định hướng công tác năm 2018, Bộ trưởng nhấn mạnh phải giảm số lượng các đơn thư khiếu nại tố cáo, các vụ việc kéo dài; tập trung nhiều hơn vào công tác cán bộ, trong đó có việc điều động, luân chuyển cán bộ; quan tâm thêm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập trung động viên, khuyến khích cho đội ngũ cán bộ thi hành án. Không những thế, phải tiếp tục phối hợp với địa phương, coi đây là yếu tố quyết định thành bại của công tác THADS. 
 
 
Tại Hội nghị tổng kết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể gồm Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Hà Giang, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Cục THADS tỉnh Trà Vinh. Bộ trưởng và Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cũng trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.


Theo thads.moj.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: