Sign In

Tập huấn Thông tư số 01/2016/TT-BTP và Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp

07/04/2016

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, ngày 30 tháng 3 năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 01/2016/TT-BTP và Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Đình Quyền - Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Hữu Anh - Phó Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.
 

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Anh nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa hết sức nặng nề, vụ việc thụ lý mới ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp, nhiều vụ việc thi hành án có giá trị lớn, nhất là án tín dụng, ngân hàng đã giảm giá nhiều lần nhưng không bán được tài sản. Vì vậy, các đồng chí cán bộ, công chức thi hành án dân sự phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ, tập trung nghiên cứu, nắm vững quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác thi hành án dân sự, không ngừng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, có giải pháp tích cực nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác thi hành án dân sự, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả đạt được đảm bảo thực chất, bền vững, không để xảy ra sai sót, vi phạm về nghiệp vụ. Đồng chí Phó Cục trưởng cũng đề nghị các đồng chí báo cáo viên truyền đạt các Chuyên đề một cách đầy đủ, đúng trọng tâm, đồng thời đề nghị cán bộ, công chức có trong hội nghị phải nghiêm túc trong quá trình học tập để tiếp thu tốt những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất.
 

Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục trình bày 5 chuyên đề gồm: Một số quy định mới và những vấn đề cần lưu ý trong việc lập, sử dụng, bảo quản và lưu trữ sổ, hồ sơ thi hành án theo quy định tại Thông tư 01 ; Một số nội dung về thủ tục quản lý hành chính trong hoạt động thu, chi thi hành án, việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ; Giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ và hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án theo Thông tư 01; Ý nghĩa và vai trò của công tác kiểm tra và chuyên đề Trình tự giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự theo Thông tư 02.
 

Tại Hội nghị, các Chấp hành viên và cán bộ thi hành án đã sôi nổi thảo luận về những nội dung mới cua 2 Thông tư cũng như các vấn đề còn vướng măc trong công tác thi hành án. Qua việc thảo luận,trao đổi, những vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ cũng như về công tác tổ chức cán bộ đã được lãnh đạo Cục giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng.
 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Đặng Đình Quyền đã quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu các quy định của 02 thông tư và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án dân sự để áp dụng vào công tác cho phù hợp, tránh sai sót, nhầm lẫn.
 

Đồng chí Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các phòng thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố và tất cả các Chấp hành viên thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó cần tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành án các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, vì giá trị tiền của các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng chiếm tỷ lệ rất lớn trên tổng số giá trị tiền phải thi hành, kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả cũng như thành tích của ngành thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa trong năm 2016. Đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh, thời gian của năm công tác không còn nhiều, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa ra sức phấn đấu, học tập, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, chủ động trong công tác, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: