Sign In

Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ, có nội dung liên quan đến thi hành án dân sự

07/04/2017

Ngày 07/4/2017 Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ, có nội dung quan trọng liên quan đến thi hành án dân sự. 
Cụ thể, Tòa án nhân dân tối cao giải đáp, theo khoản 12 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Điều 75 Luật Thi hành án dân sự thì Tòa án chỉ xem xét giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế thi hành án; Tòa án không giải quyết việc cưỡng chế thi hành án đúng hay sai.
Trường hợp người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến quyết định cưỡng chế thi hành án cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì theo quy định tại khoản 1 Điều 140, khoản 1 Điều 160 Luật Thi hành án dân sự, họ có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên; Viện kiểm sát có quyền kháng nghị đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự. Việc giải quyết khiếu nại, kháng nghị được thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Khi giải quyết tranh chấp quyền sở hữu liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án, Tòa án không có quyền hủy quyết định cưỡng chế thi hành án như một quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức.
 Dưới đây là toàn văn công văn nói trên.


Theo Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao

Các tin đã đưa ngày: