Sign In

Tài liệu Hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2017”

08/08/2017

Tài liệu Hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2017”
Ngày 24/7/2017, tại Nghệ An, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2017”. 
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích các chuyên đề: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự đối với việc thu hồi tài sản về tham nhũng, thu hồi tài sản cho nhà nước, việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng; công tác kiểm sát thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân đối với các vụ việc thi hành án dân sự phải áp dụng biện pháp cưỡng chế mà tài sản thi hành án là đất đai, nhà ở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án. Đồng thời nêu các giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.
 Trân trọng giới thiệu tài liệu của Hội nghị để các cơ quan thi hành án dân sự và các Chấp hành viên nghiên cứu, vận dụng trong công tác thi hành án dân sự.

 


Theo Trang thông tin điện tử của Viện KSND tối cao

Các tin đã đưa ngày: