Sign In

Kết quả bầu cử tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

24/09/2015

• Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020:


Ông Lê Thanh Quang


• Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020:


 1. Ông Nguyễn Tấn Tuân
 2. Ông Lê Đức Vinh


• Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 14 vị:


1. Nguyễn Chuyện
2. Trần Mạnh Dũng
3. Trần Sơn Hải
4. Trần An Khánh
5. Trần Ngọc Khánh
6. Hồ Văn Mừng
7. Lê Thanh Quang
8. Nguyễn Đắc Tài
9. Nguyễn Khắc Toàn
10. Nguyễn Tấn Tuân
11. Trần Ngọc Thanh
12. Lê Xuân Thân
13. Ngô Quang Trung
14. Lê Đức Vinh


• Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020:


Ông Nguyễn Chuyện


• Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 vị:


1. Dương Bàn
2. Nguyễn Chuyện
3. Nguyễn Thị Kim Dung
4. Phan Xuân Hòa
5. Lê Văn Khải
6. Chu Văn Loan
7. Nguyễn Kim Tài
8. Nguyễn Thị Lệ Thanh
9. Huỳnh Trang
10. Lê Hữu Trí
11. Lê Vinh
 

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 vị:


1.    Lê Tiến Anh
2.    Nguyễn Anh
3.    Lê Tấn Bản
4.    Nguyễn Duy Bắc
5.    Huỳnh Ngọc Bông
6.    Mấu Thái Cư
7.    Cao Cường
8.    Nguyễn Chuyện
9.    Nguyễn Văn Danh
10.  Lê Văn Dẽ
11.  Trần Mạnh Dũng
12.  Lương Dự
13.  Nguyễn Công Định
14.  Lương Kiên Định
15.  Nguyễn Văn Ghi
16.  Nguyễn Khắc Hà
17.  Nguyễn Xuân Hà
18.  Lê Văn Hạ
19.  Lương Đức Hải
20.  Võ Hoàn Hải
21.  Trần Sơn Hải
22.  Nguyễn Thị Hạnh
23.  Lê Minh Hiền
24.  Nguyễn Hòa
25.  Lê Hữu Hoàng
26.  Trần Duy Hưng
27.  Lê Văn Khải
28.  Nguyễn Văn Kháng
29.  Trần An Khánh
30.  Trần Ngọc Khánh
31.  Bùi Xuân Minh
32.  Hồ Văn Mừng
33.  Trần Hòa Nam
34.  Lê Thanh Quang
35.  Trần Hải Sơn
36.  Nguyễn Đắc Tài
37.  Nguyễn Khắc Toàn
38.  Nguyễn Tấn Tuân
39.  Hồ Thanh Tùng
40.  Võ Tấn Thái
41.  Trần Ngọc Thanh
42.  Lê Xuân Thân
43.  Đào Công Thiên
44.  Lê Hữu Thọ
45.  Phan Thông
46.  Nguyễn Lê Đình Thống
47.  Tống Trân
48.  Lê Hữu Trí
49.  Ngô Quang Trung
50.  Ngô Truyện
51.  Lê Đức Vinh
52.  Lê Vinh.


Theo Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa

Các tin đã đưa ngày: