Sign In

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Công văn số 893/UBND-KGVX ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Khánh Hòa

01/02/2021

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Công văn số 893/UBND-KGVX ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Khánh Hòa
Ngày 30/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 893/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Khánh Hòa; Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục:
     1. Tiếp tục quán triệt và chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đặc biệt là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 142-CV/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 823/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
     2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị; thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình, bình tĩnh và chủ động ứng phó theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, của tỉnh Khánh Hòa và chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa.
     3. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế và địa phương; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nếu để dịch xảy ra tại đơn vị mình.
     4. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, cụ thể:
     - Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế nếu có đi đến các khu vực nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế; thực hiện cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh để hỗ trợ cảnh báo, phòng chống dịch.
     - Tất cả các nơi công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe,…; trên các phương tiện giao thông công cộng và các sự kiện có tập trung đông người phải thực hiện phòng, chống lây nhiễm như: Đeo khẩu trang, sát trùng tay, giữ khoảng cách và thực hiện giám sát về y tế theo quy định.
     - Tại các cơ quan THADS phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: Bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến liên hệ làm việc. Khi tổ chức hội nghị, hội họp nhiều người, phải đảm bảo khoảng cách an toàn. Yêu cầu công chức, người lao động phải gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết. Khuyến khích giải quyết công việc qua môi trường điện tử.
     - Tập trung triển khai khẩn trương, nghiêm túc việc tự kiểm tra, đánh giá an toàn Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo kết quả về Cục (qua email: trimt.kha@moj.gov.vn) trước ngày 04/02/2021.
     Cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: