Sign In

Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

06/03/2017

Ngày 02 tháng 3 năm 2017, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Nguyễn Thị Huệ - Thẩm tra viên Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự; tập thể lãnh đạo Cục, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Anh – Phó Cục trưởng đã báo cáo sơ bộ về kết quả công tác năm 2016, tình hình khiển khai công tác năm 2017 và kết quả công tác 04 tháng đầu năm 2017 của toàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã đạt và vượt 04 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, là một trong 10 tỉnh xếp loại A và được nhiều hình thức khen thưởng khác nhau. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2016, ngay từ đầu năm công tác 2017, lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa xác định mục tiêu kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 cao hơn năm 2016. Vì vậy, việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 được thực hiện quyết liệt trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ lập kế hoạch cụ thể cho công việc của đơn vị.
 

Về kết quả thi hành án dân sự 04 tháng đầu năm 2017, tổng số thụ lý về việc 8.008 việc, trong đó năm trước chuyển sang 4.756 việc, thụ lý mới 3.252 việc, đã ủy thác 15 việc nên số việc còn phải thi hành là 7.993 việc  (tăng 8% so với cùng kỳ). Đã giải quyết xong 2.071 việc trên tổng số 5.715 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 36.24% (tăng 17% so với cùng kỳ), số việc chuyển kỳ sau là 5.922 việc. Tổng số thụ lý về tiền 1.373.584.482.000, trong đó năm trước chuyển sang 1.239.911.862.000, thụ lý mới 133.672.619.000, đã ủy thác 3.427.085.000 đồng nên số tiền còn phải thi hành là 1.370.157.397.000 đồng ( giảm 8% so với cùng kỳ). Đã giải quyết xong 65.561.637.000 đồng trên tổng số 1.009.278.200.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 6.5% (giảm 56% so với cùng kỳ), số tiền chuyển kỳ sau 1.304.595.760.000 đồng. Nguyên nhân kết quả thi hành án về tiền còn thấp, đồng chí Phó Cục trưởng cho biết là do một số việc có giá trị thi hành lớn mới bán đấu giá thành, đang trong thời gian chờ người trúng đấu giá tài sản nộp tiền theo quy định.
 

Tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng đã trực tiếp giải đáp tất cả các thắc mắc, kiến nghị của các đồng chí cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa trong buổi làm việc một cách rõ ràng, cụ thể về công tác nghiệp vụ, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác tổ chức cán bộ, về chế độ chính sách đối với cán bộ thi hành án dân sự và về công tác tài chính kế toán, xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất từ Cục đến Chi cục.
 

Kết luận buổi làm việc, Tổng Cục trưởng ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc trong năm 2015 và năm 2016 của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Tổng Cục trưởng nhận định, công tác thi hành án dân sự của Khánh Hòa đã đi vào ổn định và có sự đột phá, kết quả thi hành án tăng dần theo từng năm, là một trong 10 tỉnh được xếp loại A trong năm công tác 2016, được Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự công nhận nhiều danh hiệu khen thưởng; công tác tổ chức cán bộ từng bước được củng cố, kiện toàn từ các Phòng chuyên môn thuộc Cục đến các Chi cục; đã tranh thủ được sự ủng hộ của Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đối với công tác thi hành án dân sự….
 

Tổng Cục trưởng cũng chỉ rõ, bên cạnh những thành tích đã đạt được, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian sớm nhất. Để khắc phục được những tồn tại, hạn chế đó, Tổng Cục trưởng yêu cầu các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa cần thực hiện tốt các nội dung công việc như: Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa quyết liệt triển khai tổ chức có hiệu quả Kế hoạch công tác năm của từng đơn vị, trong đó tập trung phân loại án chính xác và tổ chức thi hành triệt để các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là tổ chức thi hành các vụ án có giá trị lớn, án trọng điểm, án tham nhũng, thu hồi tiền cho Nhà nước, án tín dụng ngân hàng, giải quyết kịp thời các vụ việc có khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài; Tiếp tục quan tâm theo dõi thi hành án hành chính; Thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tư pháp, Tổng cục, nhất là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa phải tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2014 của Bộ Tư pháp; Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo điều hành, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, yêu cầu phải sâu sát trong công việc, kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, nhất là các Chi cục. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, chú trọng việc đánh giá cán bộ, công chức; Rà soát bố trí cán bộ, công chức đúng năng lực, sở trường công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt công tác, nhất là trong công tác chỉ đạo điều hành để đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt; thường xuyên thực hiện và kiểm tra việc đăng tải công khai thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Trên cơ sở đó, Tổng Cục trưởng mong muốn lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thi hành án dân sự hai cấp của tỉnh Khánh Hòa nỗ lực hơn nữa để Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phấn đấu là đơn vị dẫn đầu trên toàn quốc về công tác thi hành án dân sự.
 

Thay mặt Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Cục trưởng Đặng Đình Quyền chân thành cảm ơn Tổng Cục trưởng đã luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua cũng như ngay tại buổi làm việc. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ phấn đấu hết sức mình trong mọi mặt công tác, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng Cục trưởng để Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: