Sign In

Tập huấn Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC và công tác thống kê thi hành án dân sự

26/08/2016

Để tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự và bảng tính thống kê theo tiêu chí mới, sau cuộc họp của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh thống nhất biện pháp triển khai thực hiện Thông tư, ngày 26/8/2016 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC và công tác thống kê thi hành án dân sự.

Tham dự Hội nghị tập huấn có Cục trưởng Đặng Đình Quyền, các đồng chí lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc cục, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí làm công tác tổng hợp thống kê thi hành án của các Chi cục và một số đồng chí thư ký, chuyên viên các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.
 

Khai mạc Hội nghị tập huấn, Cục trưởng Đặng Đình Quyền nhấn mạnh, công tác thống kê thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hệ thống thi hành án dân sự, là công cụ rất quan trọng phục vụ cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Hơn nữa, hiện nay Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 đã có hiệu lực pháp luật, Cục tổ chức Hội nghị tập huấn này nhằm truyền tải các nội dung quan trọng của Thông tư 06 và cách sử dụng bảng tính thống kê mới đến từng cán bộ làm công tác thi hành án và từng đơn vị để thống nhất triển khai thực hiện có hiệu quả . Vì vậy, đồng chí Cục trưởng yêu cầu tất cả các đồng chí có trong Hội nghị tập huấn phải nghiêm túc học tập và tiếp thu những kiến thức cơ bản, quan trọng nhất, đồng thời nghiên cứu những quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn trong công tác thống kê thi hành án dân sự. Đồng chí Cục trưởng cũng đề nghị các đồng chí báo cáo viên truyền đạt các Chuyên đề đầy đủ, đúng trọng tâm và có hiệu quả đến từng cán bộ, công chức có mặt trong Hội nghị.
 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Thị Ngọc Xuân – Phó chánh văn phòng Cục  truyền đạt chuyên đề “Quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác thống kê thi hành án dân sự”. Theo đó, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Xuân đã chỉ ra những điểm cơ bản và quan trọng của Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 của Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự .
Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Võ Hồng Nhật – Chuyên viên Công nghệ thông tin Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn cách sử dụng bảng tính thống kê một cách chi tiết và cụ thể, đồng thời đã giải đáp những thắc mắc về những khó khăn, vướng mắc của cán bộ làm công tác tổng hợp thống kê tại các Chi cục Thi hành án dân sự.
 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Đặng Đình Quyền đã quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu các quy định của thông tư liên tịch số 06 và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác thống kê thi hành án dân sự. Đồng thời, đồng chí Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Cục thực hiện các công việc sau:
Đối với Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố chưa thực hiện bảng tính thống kê Cục đã triển khai thì thực hiện ngay trong tháng 9/2016;
Trường hợp Chi cục thi hành án dân sự có khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện bảng tính thống kê, yêu cầu Văn phòng Cục khẩn trương hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đó cho Chi cục;
Yêu cầu các đồng chí có trong Hội nghị về đơn vị truyền đạt lại các nội dung tập huấn cho cán bộ, công chức không tham dự;
Yêu cầu Văn phòng Cục giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện công tác thống kê thi hành án dân sự tại các Chi cục và báo cáo Lãnh đạo Cục.
Cũng tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh, thời gian của năm công tác 2016 chỉ còn 01 tháng, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án quyết liệt tổ chức thi hành án đối với các vụ việc án phí có giá trị nhỏ, án có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, xác minh phân loại án,... quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.


Theo VP Cục

Các tin đã đưa ngày: