Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

13/07/2016

Trong khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tổ chức thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ngày 11/7/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016).

 
Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Tài – Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp, lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh Ủy; lãnh đạo các Sở, Ngành trong khối nội chính, lãnh đạo Huyện ủy, thị ủy, thành ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam A2 - Tổng cục VIII, các tổ chức hữu quan; lãnh đạo Cục THADS tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ trong ngành đã nghỉ hưu, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động các cơ THADS tỉnh Khánh Hòa và phóng viên báo Khánh Hòa, Đài phát thanh – truyền hình Khánh Hòa đến dự và đưa tin.
                

 
Trong diễn văn Lễ kỷ niệm, đồng chí Cục trưởng Đặng Đình Quyền khẳng định, Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS là dịp để các thế hệ công chức, người lao động các cơ quan THADS trong cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng ôn lại truyền thống vẻ vang, quá trình xây dựng và trưởng thành, ghi nhận những thành tựu, rút ra những bài học kinh nghiệm đã đạt được trong 70 năm qua; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về truyền thống, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác THADS trong bộ máy Nhà nước. Đây cũng là dịp động viên, khích lệ công chức, người lao động khơi dậy lòng tự hào, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, kế thừa và phát huy truyền thống nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
 

 
Đồng chí Cục trưởng sơ lược về lịch sử hình thành THADS, Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 24/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 13/SL, quy định về tổ chức các Tòa án và các ngạch Thẩm phán, theo Sắc lệnh, Ban Tư pháp xã có quyền “Thi hành những mệnh lệnh của các Thẩm phán cấp trên”. Tiếp đó, ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên quy định riêng thẩm quyền và thể thức thi hành bản án, đánh dấu sự ra đời về tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự. Hoạt động thi hành án dân sự đã trở thành một bộ phận cấu thành của lĩnh vực tư pháp. Ngày 03/5/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định chính thức công nhận ngày 19/7 hàng năm là ngày truyền thống Thi hành án dân sự.
 

 
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa cũng không ngừng lớn mạnh. Tháng 7/1993, Phòng THA thuộc Sở Tư pháp và các Đội THA thuộc Phòng Tư pháp các huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Ranh và thành phố Nha Trang được thành lập; tháng 8/1994 thành lập 02 Đội THA ở  02 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; tháng 4/2007 thành lập THADS huyện Cam Lâm. Thi hành Luật THADS 2008, ngày 06/11/2009 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2960/QĐ-BTP thành lập Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, đồng thời 08 Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng được thành lập. 
Về bộ máy và cơ cấu tổ chức: Toàn tỉnh hiện đã có tổng số 122 biên chế, trong đó có 10 Chấp hành viên trung cấp, 41 Chấp hành viên sơ cấp, 04 thẩm tra viên, 21 thư ký thi hành án. Về trình độ, hiện có 01 Tiến sỹ Luật, 09 Thạc sỹ Luật, 97 Cử nhân, 11 trình độ cao đẳng, trung cấp; 16 công chức có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 20 công chức có trình độ Trung cấp lý luận chính trị. Tổ chức, bộ máy lãnh đạo các Cơ quan THADS hai cấp đã được củng cố, kiện toàn, hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành đã đi vào nề nếp, chất lượng công chức cơ bản đáp ứng hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 

 
Về kết quả thi hành án: Từ 01/7/1993 đến nay, các cơ quan THADS hai cấp trên địa bàn tỉnh phải tổ chức thi hành tổng số 163.229 việc, đã thi hành xong 153.402 việc, đạt tỷ lệ 94%. Về tiền và tài sản quy ra tiền, tổng số phải thi hành là 5 nghìn 797 tỷ 920 triệu đồng, đã thi hành xong 3 nghìn 717 tỷ 446 triệu đồng, đạt tỷ lệ 65%. Riêng năm 2015: đã giải quyết xong 8.808 việc, đạt tỷ lệ 94% (so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp giao vượt 6%; so với chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao vượt 4%). Giảm 13% số việc tồn chuyển kỳ sau (giảm tồn vượt 10% so với chỉ tiêu Tổng cục giao) so với số việc còn phải giải quyết của năm 2014 chuyển sang năm 2015. Về tiền, đã giải quyết xong 855 tỷ 378 triệu đồng, đạt tỷ lệ 91% (so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao vượt 14%; so với chỉ tiêu Tổng cục giao vượt 12%). Giảm 22,9% số tiền tồn chuyển kỳ sau so với số tiền còn phải giải quyết của năm  2014 chuyển sang năm 2015.
 

 
Phát huy thành tích đã đạt được, trong 9 tháng đầu năm kế hoạch 2016, đã giải quyết xong 5.523 việc/8.988 việc có điều kiện thi hành đạt 85,4% so với kế hoạch năm; Về tiền, đã giải quyết xong 384 tỷ 167 triệu đồng/1 nghìn 272 tỷ 049 triệu đồng, đạt 94,4% so với Kế hoạch năm đề ra.
 

 
Với những thành tích nêu trên, trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong các cơ quan THADS hai cấp trên địa bàn tỉnh đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng. Cục THADS tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2012, Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015. Các Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, huyện Vạn Ninh được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc trong nhiều năm; 54 lượt đơn vị được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, 12 lượt đơn vị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, nhiều đơn vị được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc. Về cá nhân: 1 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành Tư pháp”, 61 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, 26 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, hàng chục cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.
 

 
Vui mừng và phấn khởi trước những thành tích đã đạt được, đồng chí Cục trưởng chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát mà trước hết là của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành, của các đoàn thể và các cơ quan hữu quan để THADS hai cấp trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 

 
Chúc mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong suốt 70 năm qua; Bên cạnh những thành tích đạt được, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, công tác THADS vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định, vì vậy Phó Bí thư Tỉnh Ủy yêu cầu THADS tỉnh Khánh Hòa: Tập trung, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chương trình hành động của Tỉnh ủy, thực hiện các Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; Chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong công tác THADS. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn liền thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phó Bí thư yêu cầu lãnh đạo Cục THADS tỉnh tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Chấp hành viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với nghề để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội đối với công tác THADS, cần chú trọng hơn nữa công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân cuyển, tuyển dụng cán bộ... Để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho Ngành THADS, đồng chí Phó Bí thư thể hiện sự tin tưởng, với quyết tâm cao, Ngành THADS tỉnh Khánh Hòa sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hơn nữa vào công tác cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

 
Thay mặt Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực phát biểu và gửi lời chúc mừng đến các thế hệ lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Phó tổng cục trưởng nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, hệ thống THADS đã trở thành công cụ quan trọng tham gia bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp, góp phần quan trọng vào duy trì ổn định trật tự, kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc, bảo đảm công lý được thực thi. Đến nay, thể chế về công tác THADS đã cơ bản hoàn thiện, hệ thống THADS đã có sự lớn mạnh vượt bậc, với một diện mạo mới, được tổ chức tập trung thống nhất từ TW đến địa phương, Tổng cục THADS ở TW, 63 Cục THADS cấp tỉnh, 710 Chi cục cấp huyện và gần 1 vạn cán bộ, công chức, người lao động, xứng tầm với nhiệm vụ chính trị được giao, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng khẳng định, 70 năm qua, Thi hành án dân sự đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong việc giữ vững trật tự - kỷ cương xã hội, đảm bảo công lý được thực thi, trong đó có công sức to lớn của các thế hệ lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt, trong những năm gần đây, ngành THADS tỉnh Khánh Hòa đang có sự vươn lên mạnh mẽ, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, trở thành điểm sáng để các địa phương khác học tập, áp dụng. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của các cơ THADS tỉnh Khánh Hòa, đồng thời yêu cầu THADS tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn, đồng tâm, hợp lực, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phó tổng cục trưởng trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, tổ chức hữu quan tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giúp các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 

 
Tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Công Phức – Nguyên Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã nghỉ hưu đại diện cho thế hệ cha anh đi trước phát biểu và thể hiện niềm tự hào đối với ngành THADS, ông ôn lại truyền thống vẻ vang, sự hình thành và phát triển trong những năm qua của Ngành THADS, đồng thời chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và căn dặn thế hệ trẻ kế tiếp phải nỗ lực, phấn đấu xây dựng và phát triển các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa ngày càng vững mạnh.
 

 
Đại diện cho thế hệ trẻ công chức, người lao động thuộc các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Xuân – Phó Bí thư Chi đoàn – Phó Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa phát biểu cảm tưởng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đi trước, đồng chí nhấn mạnh niềm tự hào của thế hệ trẻ công chức, người lao động đối với Ngành THADS. Đồng chí cũng khẳng định, cán bộ, công chức thế hệ trẻ của các cơ quan THADS là cánh tay phải của Đảng, là lực lượng chủ chốt trong các đơn vị sẽ tuyệt đối trung thành thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, không ngừng hộc tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, luôn tiên phong trong mọi phong trào, trong các hoạt động đảng, đoàn thể, đồng thời sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực, phấn đấu trong công tác, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để xứng đáng với những cống hiến, những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức đi trước đã dày công xây dựng Ngành THADS phát triển như ngày hôm nay. Đồng chí hứa, thế hệ trẻ các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp để xây dựng Ngành THADS tỉnh Khánh Hòa ngày càng vững mạnh và phát triển.
 

 
Cũng tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Nguyễn Tấn Tuân trao tặng hoa và bức trướng cho Ngành THADS tỉnh Khánh Hòa; Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Đắc Tài trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ của ngành; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ tư pháp, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực trao Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Tư pháp” cho các đồng chí là lãnh đạo Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đồng chí đang công tác trong các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều năm cống hiến cho Ngành; trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và trong phong trào thi đua “ngành Tư pháp góp phần xây dựng nông thôn mới”, trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác 2014-2015; Thay mặt Tổng cục THADS, đồng chí Phó tổng cục trưởng trao giấy khen của Tổng cục trưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và trao tặng bức trướng cho Ngành THADS tỉnh Khánh Hòa. Đại diện Cục THADS tỉnh Phú Yên, đồng chí Hà Công Khánh trao tặng hoa và bức trướng cho Ngành THADS tỉnh Khánh Hòa;Thay mặt Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, đồng chí cục trưởng Đặng Đình Quyền trao tặng Giấy khen của Cục trưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong đợt 1 thi hành án cao điểm năm 2016, và thay mặt Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Phó cục trưởng Nguyễn Hữu Anh trao Giấy khen của Cục trưởng cho các đồng chí tham gia Hội thi Chấp hành viên giỏi khu vực miền Đông nam bộ.
 

Bế mạc Lễ kỷ niệm, thay mặt cơ quan THADS hai cấp, đồng chí Cục trưởng chân thành cảm ơn lãnh đạo Tổng cục THADS, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh, đại diện các Sở, Ban, Ngành, đại diện lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã đến dự và chúc mừng Lễ kỷ niệm, cảm ơn các báo, đài đã đến dự và đưa tin. Đồng chí Cục trưởng tin tưởng trong thời gian tới, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo, công chức các cơ quan THADS trong tỉnh sẽ phấn đấu, nỗ lực để trong năm 2016 và những năm tiếp theo Ngành THADS tỉnh Khánh Hòa luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.
Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: