Sign In

Kon Tum: Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023

27/12/2022

Kon Tum: Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023
Chiều ngày 23/12/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cao Minh Hoàng Tùng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh; tham dự Hội nghị có đại diện các ngành: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp; các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS trực thuộc; Chấp hành viên, Kế toán, Chuyên viên, công chức tổng hợp thống kê tại Cục và các Chi cục.
Năm 2022 mặc dù số việc thụ lý mới của toàn tỉnh (tăng 215 việc (tăng 6,44%) so với cùng kỳ năm 2021, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh nên công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022 đã đạt được kết quả nhất định, đáng khích lệ, cụ thể: tổng số giải quyết 4.659 việc với số tiền 611 tỷ 591 triệu 259 nghìn đồng, thi hành xong 3.369 việc (tăng 652 việc (tăng 24,00%) so với cùng kỳ năm 2021);với số tiền 162 tỷ 874 triệu 532 nghìn đồng, (tăng 59 tỷ 730 triệu 888 nghìn đồng (tăng 57,91%) so với cùng kỳ năm 2021), đạt tỉ lệ 85,81% về việc và 48,48% về tiền, vượt 2,81% về việc và 6,88% về tiền so với chỉ tiêu được giao, công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật; Các phong trào thi đua hàng năm, theo đợt, chuyên đề được công chức tích cực hưởng ứng tham gia; 100% tập thể, cá nhân đăng ký thi đua; tổ chức bộ máy của Cục, các Chi cục tiếp tục được kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng; công tác kiểm tra và tự kiểm tra đi vào thực chất, hiệu quả; mối quan hệ phối hợp với các ngành liên quan được duy trì; chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức và người lao động được quan tâm giải quyết kịp thời; trong năm không có công chức vi phạm kỷ luật. 
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022 vẫn còn một số tồn tại hạn chế sau: một số vụ việc tồn đọng chưa giải quyết được; sự phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan trong công tác THADS chưa được thường xuyên; thời gian tổ chức thi hành còn có một số vụ việc còn kéo dài, nhất là đối với những việc phải kê biên, xử lý tài sản, những việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng phải xử lý tài sản thế chấp; ý thức chấp hành bản án, quyết định của Tòa án của một bộ phận người phải thi hành án chưa cao tình trạng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích kéo dài việc thi hành án; năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận Chấp hành viên, công chức chưa cao, chưa thật sự quyết liệt trong công tác giải quyết án; vẫn còn tồn tại một số sai sót, vi phạm trong nghiệp vụ đã được chỉ ra....
Năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục nhưng tồn tại, hạn chế trong năm 2022 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, đồng thời, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện như: tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành và của địa phương tập trung giải quyết có hiệu quả số án có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, phấn đấu đạt trên 85,5% về việc và 48,5% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS tỉnh; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ công chức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu nêu lên thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác THADS; kinh nghiệm trong thi hành án các vụ việc phức tạp kéo dài; tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức THADS…

Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích đạt được trong năm 2022 của các cơ quan THADS tỉnh, đồng thời thời gian tới đề nghị lãnh đạo Cục và các đơn vị trực thuộc phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023, Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan THADS địa phương năm 2023; trong đó chú trọng xác minh điều kiện thi hành án; phân loại chính xác; ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng; quyết liệt trong xử lý các vụ việc có điều kiện thi hành kéo dài trên 01 năm; thực hiện nghiêm nhiệm vụ theo dõi việc thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trong công tác THADS và trong các cơ quan THADS. Bám sát sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hệ thống chính quyền địa phương trong lãnh đạo, tổ chức, triển khai công tác THADS trên địa bàn. Chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và các Quy chế phối hợp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ THADS tại địa phương.
 Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; công tác tự kiểm tra, kiểm tra; nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của cơ quan giám sát, cơ quan kiểm sát theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước; tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý, Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động THADS; tăng cường quản lý sử dụng ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đầu tư công liên quan đến THADS theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2023-2025 và bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc.
 Đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS ở tỉnh; đề nghị các ngành cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, phối hợp với các cơ quan THADS tỉnh trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS để ngành THADS tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 Cũng tại Hội nghị, Cục THADS tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022 của Bộ Tư pháp cho các cá nhân và trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh năm 2022.

Tác giả ảnh: Anh Vũ
Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: