Sign In

Tổng cục THADS tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020

13/08/2020

Tổng cục THADS tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020
Sáng ngày 12/8/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị trực tuyến 64 điểm cầu về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020 của Hệ thống Thi hành án dân sự. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đồng chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Phó Tổng cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, chuyên viên làm công tác thống kê, tổng hợp; tại các điểm cầu địa phương có sự tham dự của Lãnh đạo các Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, chuyên viên làm công tác thống kê, tổng hợp, thư ký.
Các tin đã đưa ngày: