Sign In

Sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020

23/04/2020

Sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Ngày 23/4/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2020. Thứ trưởng Mai Lương Khôi chủ trì điểm cầu tại Hà Nội, cùng dự có các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Trần Thị Phương Hoa; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục. Ở điểm cầu địa phương có Lãnh đạo các Cục Thi hành án dân sự, trưởng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục.
Các tin đã đưa ngày: