Sign In

Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

28/05/2020

Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngày 26/5/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống Thi hành án dân sự. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=1917

Tác giả ảnh: TVphapluat
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: