Sign In

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21/05/2020

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/DaiHoiDang/View_Detail.aspx?ItemID=14


Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: