Sign In

Hội nghị Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác THADS, THAHC năm 2023

20/12/2022

Hội nghị Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác THADS, THAHC năm 2023
Sáng 19/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=2172

Tác giả ảnh: Anh Thư, Lê Huy
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: