Hội nghị Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác THADS, THAHC năm 2023

19/12/2022
Sáng 19/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn đồng chủ trì với sự tham gia của Vụ trưởng Vụ 11 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Kim Sáu; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Cục trưởng, Chánh Văn phòng các cơ quan THADS địa phương.

Báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi cho biết, trong năm 2022, công tác THADS vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là những hậu quả khá nặng nề do đại dịch Covid -19. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống THADS, công tác THADS về cơ bản đã đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, kết quả thi hành xong về tiền đã đạt trên 75.035 tỷ đồng (đạt 45,54%), tăng 14,5% so với năm 2021, trong đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng là trên 15.989 tỷ đồng, tăng trên 11.895 tỷ đồng so với năm 2021; thể chế về THADS tiếp tục được hoàn thiện, kịp thời triển khai thực hiện, góp phần giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở; công tác theo dõi THAHC của hệ thống THADS đã đi vào nền nếp, thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định; đội ngũ công chức các cơ quan THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn; công tác quán triệt, chỉ đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ công chức, Chấp hành viên được các cấp đặc biệt chú trọng. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng ngừa vi phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS được tăng cường, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao kết quả THADS; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của hệ thống THADS từng bước được tăng cường. 
 

Trong năm 2023, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về THADS, THAHC; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 và Nghị quyết số 16/2021/QH15; xây dựng, ban hành, triển khai, kiểm tra việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023; xây dựng, kiện toàn đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
 
Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh công tác THADS, theo dõi THAHC có vai trò, vị trí quan trọng đối với công tác của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Vì vậy, công tác này luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp.
 

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi hệ thống THADS đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS để đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được chú trọng đổi mới, hướng về cơ sở; thể chế về THADS tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện và kịp thời thực hiện; tỷ lệ THA xong về việc, về tiền đạt cao nhất trong 5 năm trở lại đây, vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao; chú trọng tới công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác theo dõi THAHC cơ bản đi vào nề nếp, đúng trách nhiệm; công tác xây dựng hệ thống được đặc biệt quan tâm, không ngừng củng cố; công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả trên, Bộ trưởng hy vọng Hội nghị sẽ là dịp để nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và những thách thức đặt ra trong thời gian tới. Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong công tác THADS; xác định đúng, đầy đủ, khả thi phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác năm 2023.
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin