Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

12/04/2023

Công tác truyền thông được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính, nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và phản ánh những kết quả, đóng góp của các cơ quan Thi hành án dân sự đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương, góp phần bảo vệ pháp luật và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông cũng góp phần định hướng dư luận xã hội, tránh những thông tin một chiều, sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, vị thế của các các cơ quan Thi hành án dân sự trong hệ thống chính trị của tỉnh. Với mục tiêu đó, ngày 22 tháng 3 năm 2023 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-CTHADS về việc triển khai thực hiện công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023.
Với yêu cầu bám sát đường lối, quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Kế hoạch 182/KH-CTHADS của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã đề ra 14 nhiệm và giải pháp thực hiện, cụ thể:
(1) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.
(2) Phản ánh toàn diện kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính của Cục và các Chi cục THADS trực thuộc về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao năm 2023, đặc biệt là kết quả công tác THADS đối với bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028, kết quả giải quyết án tồn đọng kéo dài, án tín dụng ngân hàng, xử lý vật chứng…
(3) Thông tin kết quả thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và Kế hoạch số 18/KH-BCS ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống THADS.
(4) Thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026.
(5) Đăng tải thông tin về hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh.
(6) Thông tin về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan THADS.
(7) Đăng tải các bài viết về gương điển hình tiên tiến, phong trào thi đua, người tốt việc tốt tại Cục và các Chi cục THADS trực thuộc.
(8) Đăng tải thông tin về các vụ việc khó khăn, phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn được dư luận xã hội quan tâm; các vụ việc cưỡng chế THADS cần truyền thông và định hướng dư luận xã hội.
(9) Phối hợp truyền thông, nâng cao chất lượng truyền thông, báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở rộng mối quan hệ hợp tác Báo PLVN, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Lai Châu, các cơ quan truyền thông báo chí tại địa phương.
(10) Phối hợp với Tổng cục THADS điểm tin báo chí, xử lý  thông tin báo chí, chuẩn bị nội dung họp báo định kỳ hằng quý của Bộ Tư pháp có liên quan đến Cục và các Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh.
(11) Phản ánh kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, chấp hành viên các cơ quan THADS trong tỉnh.
(12) Phản ánh kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan THADS tỉnh Lai Châu.
(13) Đăng tải các tin, bài về Hội nghị sơ kết, tổng kết, giao ban, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ trong công tác THADS, theo dõi THAHC tại địa phương.
(14) Tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày chuyển giao công tác THADS sang Chính phủ và 77 năm Ngày truyền thống THADS.
Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đưa công tác truyền thông về công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện đầy đủ quyền được thông tin đối với công chức, người lao động và nhân dân./.


Theo Tuyến VP

Các tin đã đưa ngày: