Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bảo Lộc triển khai công tác năm 2019

26/10/2018

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bảo Lộc triển khai công tác năm 2019
 
Ngày 08 tháng 10 năm 1018, chi cục thi hành án dân sự TP. Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng đã triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP. Bảo Lộc chủ trì.
Sau khi đánh giá lại kết quả công tác năm 2008: Đơn vị vượt cả 4/ 4 chi tiêu được Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng giao, mặc dù có nhiều khó khăn trong sáu tháng đầu năm do thiếu biên chế; các lĩnh vực khác trong công tác thi hành án dân sự tiếp tục được thực hiện đảm bảo; Tinh thần đoàn kết nội bộ và ý thức tự giác của cán bộ công chức được nâng cao; Công tác phối hợp với các cơ quan, chính quyền, đoàn thể được tăng cường chặt chẽ và có sự chủ động hơn của chấp hành viên. Từ đó nâng cao tỷ lệ giải quyết án của chấp hành viên. Kết thúc năm 2018, đơn vị có 07/ 09 chấp hành viên vượt cả 4 chỉ tiêu( chiếm tỷ lệ 78% ). Kết quả bình xét thi đua khen thưởng, đơn vị có 16/ 18 cá nhân cán bộ công chức, lao động hợp đồng đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”; 01 cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 05 cá nhân được đề nghị Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen. Tập thể Chi cục thi hành án dân sự TP. Bảo Lộc được đề nghị công nhận đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc” và đề nghị Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tặng Giấy khen. Đồng chí Chi cục trưởng trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của từng cá nhân Chấp hành viên và toàn thể cán bộ công chức, người lao động của chi cục đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018.
Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, năm 2018, Chi cục thi hành án dân sự TP. Bảo Lộc cũng còn tồn tại 1 số sai sót, trong đó có những tồn tại kéo dài từ những năm trước chưa được khắc phục triệt để. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Chi cục thi hành án dân sự TP. Bảo Lộc yêu cầu Chấp hành viên và toàn thể cán bộ công chức, người lao động nghiêm túc quán triệt, thực hiện 1 số yêu cầu công việc trọng tâm sau:
  1. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác năm 2018 sau khi được phê duyệt;
  2. Giao chỉ tiêu giải quyết án tạm thời cho chấp hành viên trên cơ sở chỉ tiêu giao năm 2018 theo kế  hoạch của Cục THA;
  3. Ban hành quyết định phân công, giao án cho chấp hành viên; phân công lãnh đạo Chi cục phụ trách quản lý, kiểm tra lĩnh vực, địa bàn của chấp hành viên và cán bộ công chức, người lao động đảm nhiệm để nâng cao hiệu quả công việc từ đầu năm;
  4. Rà soát danh sách án có điều kiện kéo dài nhiều năm; án trọng điểm; án tham nhũng; án tín dụng, ngân hàng để lên kế hoạch giải quyết;
  5. Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc nâng cao hiệu quả giải quyết án;
  6. Động viên cán bộ công chức, người lao động tích cực hưởng ứng đăng ký và thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành đề ra. Tập trung đẩy mạnh giải quyết án ngay từ những tháng đầu năm. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.
Trên cơ sở kế hoạch công tác của đơn vị, yêu cầu chấp hành viên, cán bộ chuyên trách các bộ phận  phải có kế hoạch công tác và chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của toàn thể đơn vị./.
                                                                                                            Nguyễn Văn Tuấn 
                                                                                                Chi cục THADS thành phố Bảo Lộc

Các tin đã đưa ngày: