Sign In

CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

17/06/2019

CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

Công tác Thi hành án dân sự là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp, là giai đoạn cuối cùng của quá trình tố tụng,tác động trực tiếp đến tiền, tài sản của người phải thi hành án, do đó trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự rất cần sự chung tay góp sức của các cơ quan hữu quan. Chính vì vậy, trong những năm qua Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Đức Trọng nhận thức tầm quan trọng của công tác phối hợp với các ngành và đã vận dụng trong thực tiễn thi hành, nên kết quả thi hành án đã có những chuyển biến tích cực, không những tổ chức thi hành xong nhiều vụ việc, thu nhiều khoản tiền lớn cho Ngân sách Nhà nước, trả công dân... mà còn hạn chế được tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo,  góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế, xã hội chung của Tỉnh. Qua kết quả đạt được trong 8 tháng năm 2019 ( từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/5/2019) cho thấy :
Về việc: số cũ chuyển sang là 1.056 việc; thụ lý mới 854 việc. Tổng số thụ lý là 1.910 việc. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 727 việc, đạt tỷ lệ 58.65 %.
Về tiền: số cũ chuyển sang là 281.512.010.000 đồng; thụ lý mới 63.394.272.000 đồng, Tổng số tiền thụ lý là 281.906.282.000 đồng. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 51.008.714.000 đồng, đạt tỷ lệ 36.54 %.

Có được kết quả như trên, trước hết đó là  do sự đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị, mặt khác do sự nhiệt tình phối kết hợp đồng bộ của các cấp các ngành của huyện Đức Trong, cụ thể
Đối với cơ quan Công an:
Khi tổ chức cưỡng chế, thực hiện các thủ tục Thi hành án có hành vi chống đối của đương sự nên cần huy động lực lượng công an phối hợp tham gia cưỡng chế đạt hiệu quả, bảo đảm các tình huống xấu có thể xảy ra và có phương án bảo vệ ngăn chặn những hành động của các đối tượng, kịp thời xử lý các tình huống, diễn biến thái động của các đối tượng để có các phương án cưỡng chế, đảm bảo an toàn trật tự an ninh địa phương.
Sự phối hợp thực hiện theo Thông tư số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư Pháp và Bộ Công An. Tuy nhiên, để có sự thống nhất phương án, kế hoạch những vụ khó khăn phức tạp lãnh đạo Chi cục Thi hành án huyện Đức Trọng đã trao đổi nhất thống với lãnh đạo Công an huyện. Do vậy, các buổi cưỡng chế hoặc thủ tục thi hành án có huy động lực lượng đã đạt hiệu quả không xảy ra điểm nóng.
Viện kiểm sát và Tòa án:
Triển khai thực hiện Quy chế liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng đã tham dự đầy đủ thời gian họp giao ban hàng tháng do Viện Kiểm sát nhân dân chủ trì. Thông qua họp giao ban Liên ngành, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng đã trao đổi công tác phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan Công An huyện. Thực hiện để phối hợp về xác minh, cưỡng chế thi hành án dân sự; phối hợp về chuyển giao, đính chính và bổ sung các bản án của Cơ quan Tòa án.
Đối với các vụ việc thi hành án khó khăn phức tạp, có ảnh hưởng về chính trị, an ninh, trật tự, Cơ quan thi hành án phối hợp Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện họp liên ngành để thống nhất hướng xử lý hoặc báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án huyện cho ý chỉ đạo chung.
Ngoài ra,Cơ quan thi hành án dân sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở địa phương như: Cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường, cơ quan quản lý đô thị, các cơ quan: tài chính, thuế, ngân hàng, bảo hiểm xã hội, trong việc xác minh, áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự…
Với cơ quan tài chính: phối hợp trong việc tiếp nhận tài sản, vật chứng sung công, thanh toán các chi phí trong quá trình xử lý vật chứng, tài sản sung công và hoàn trả lại tiền khi phát hiện có sai lầm trong việc sung công tài sản, vật chứng…
Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn trong việc xác minh, tống đạt, thỏa thuận thi hành án, cưỡng chế thi hành án…
Phối hợp với các cơ quan đoàn thể trong huyện: Hòa giải trong công tác thi hành án dân sự hết sức quan trọng, do đó việc phối hợp với các tổ chức như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên …cùng phối hợp đồng bộ để động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, hạn chế mức thấp nhất trongviệc thực hiện cưỡng chế thi hành án, tạo điều kiện đồng thuận trong cộng đồng dân cư để nhân dân hiểu và ủng hộ công tác thi hành án dân sự ngày càng tốt hơn.
Các nội dung phối hợp trong công tác thi hành án dân sự được thực hiện rất tốt, nhất là giải thích sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định; thu tiền, tài sản; đặc xá; cung cấp, trao đổi thông tin, xử lý tình hình cũng như công tác chỉ đạo.
 Những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án đã được các ngành trao đổi, bàn bạc và được lãnh đạo các ngành quan tâm, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, giải quyết có hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có sự quan tâm thường xuyên, quản lý, chỉ đạo sát sao hơn đối với công tác thi hành án dân sự  trên địa bàn huyện Đức Trọng.
         Như vậy có thể khẳng định rằng để kết quả thi hành án dân sự đạt hiệu quả cao, không thể cơ quan Thi hành án dân sự đơn thân độc mã tác chiến, mà rất cần sự chung tay hỗ trợ của các ngành các cấp. Thực tiễn trong những năm qua tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Trọng đã tháo gỡ và thi hành dứt điểm nhiều vụ án phức tạp kéo dài nhiều năm,  tạo sự chuyển biến cơ bản, góp phần nâng cao tỷ lệ thi hành án về việc, về tiền.  Đặc biệt hạn chế tối đa đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân ở địa phương này, đó là nhờ sự sự góp sức của cả hệ thống chính trị của huyện.
         Tuy nhiên, vẫn còn đó những tồn tại, vướng mắc. Ở một số trường hợp, một số bản án, quyết định của Tòa án tuyên có sai sót, khó thi nên còn kéo dài, một số vụ việc vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm. Trong thời gian tới, Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Đức Trọng sẽ tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp. Đặc biệt tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành, tạo mối thống nhất, đoàn kết trong nội bộ và  chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo Thi hành án của huyện để tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Đức Trọng nói riêng, trong toàn hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng nói chung.
 

  Mai Văn Hưng
Chi cục trưởng Chi cục THADS
huyện Đức Trọng
 

 
                                                                         
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: