Sign In

Kiểm tra công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại Chi cục THADS thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

18/05/2021

Kiểm tra công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại Chi cục THADS thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ngày 07/5/2021, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-CTHADS, thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự và Kế hoạch số 276/KH-CTHADS, kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc.
       Sáng ngày 18/5/2021, Đoàn kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh gồm 8 thành viên do đồng chí Vũ Ngọc Thành - Phó cục trưởng làm Trưởng đoàn đã trực tiếp tiến hành kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS thành phố Bảo Lộc từ ngày 18/5 đến 26/5/2021.

 

       Đồng chí Trần Duy Hoài – Trưởng phòng KT&GQKN, TC đã công bố Quyết định kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra trực tiếp về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc. Đồng chí Trương Hoài Nam – Chi cục trưởng, thay mặt tập thể đơn vị trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự theo nội dung kế hoạch kiểm tra và yêu cầu các Chấp hành viên phụ trách giải quyết hồ sơ thi hành án, thư ký, kế toán, thủ quỹ, công chức khác có liên quan đến nội dung hoạt động kiểm tra kịp thời phối hợp, cung cấp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho đoàn kiểm tra.

           
       Kết luận tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đã quán triệt, chỉ đạo chung các khâu trong hoạt động kiểm tra thi hành án dân sự tại Chi cục THADS thành phố Bảo Lộc nhằm đảm bảo công tác kiểm tra đạt hiệu quả, đúng tiến độ kế hoạch đề ra, việc kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động công tác của đơn vị, trong quá trình kiểm tra đề nghị Chi cục  tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp với Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ./.
 
                                                                    Nguyễn Thị Hường – Văn phòng Cục.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: