Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

25/06/2021

     Ngày 25/6/2021, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ký Quyết định số 210/QĐ-CTHADS ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục THADS tỉnh Lâm Đồng.
Với phương châm: “MINH BẠCH, KHÁCH QUAN - HIỆU QUẢ, ĐÚNG PHÁP LUẬT”
Lãnh đạo và tập thể công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng cam kết:

      1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật.

      2. Xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, trong sạch; công chức, người lao động có đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

      3. Đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, theo hướng công khai, đúng quy định pháp luật hiện hành.

      4. Hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Cục Thi hành án dân sự thông qua việc thực hiện và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

      5. Phối hợp, tăng cường chặt chẽ mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính, đáp ứng và giải quyết kịp thời, chính xác các thủ tục hành để thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.

   
                                                                                                                    Nguyễn Thị Hường - Văn Phòng Cục
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: