Sign In

Chưa thể công bằng trong bình xét thi đua về thi hành án dân sự

25/10/2018


 
Chưa thể công bằng trong bình xét thi đua về thi hành án dân sự.
 
Đề cập đến vấn đề trên đây, tôi xin đưa ra một vài ví dụ trên thực tế làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi hành án về tiền, về án đó là:
Ví dụ 1: Chi cục thi hành án dân sự A có số việc phải thi hành 500 việc với số tiền phải thi hành án là 50 tỷ đồng, trong số 500 việc đó có 02 việc có khoản thi hành án là 20 tỷ. Trong năm 2018, 2 vụ việc này bị kháng nghị hủy án và các Bản án đang  phải thi hành của 2 việc này bị hủy do đó Chi cục thi hành án dân sự A phải ra quyết định đình chỉ thi hành án đối với 2 vụ việc này với khoản tiền 20 tỷ đồng nói trên, trong trường hợp này số tiền 20 tỷ đồng vẫn được tính vào kết quả thi hành án của Chi cục thi hành án A trong năm 2018.
Ví dụ này cho thấy mặt dù Chấp hành viên của Chi cục thi hành án dân sự A không phải làm việc gì nhưng Chấp hành viên và Chi cục thi hành án dân sự A vẫn giải quyết được số tiền 20 tỷ đồng và nếu đạt thêm 1 chỉ tiêu về việc và 1 chỉ tiêu về giảm việc nửa  thì sẽ đạt được 3 chỉ tiêu và được đánh giá xếp loại đạt kết quả cao trong công tác năm 2018 ( Theo hướng dẫn chấm điểm xếp loại thi đua năm 2018 đối với các cơ quan thi hành án dân sự). Cũng qua ví dụ cho thấy trong năm 2018 Chi cục thi hành án dân sự A chi cần đạt được 2 chỉ tiêu về việc và chỉ tiêu về giảm việc; còn riêng chỉ tiêu về tiền vì do tự nhiên không làm việc gì cũng đã giải quyết được khoản tiền 20 tỷ đồng nên tự nhiên đạt được 3 chỉ tiêu và xếp loại B. Trong khi đó một số đơn vị khác cũng đạt được chỉ tiêu về việc và chỉ tiêu giảm việc nhưng do vướng phải một số vụ việc xuất phát từ nguyên nhân khách quan như tài sản chưa có người mua, tài sản chung đang được tòa án thụ lý giải quyết chia tài sản … chưa thể giải quyết được dứt điểm nên không hoàn thành được chỉ tiêu về tiền cấp trên giao do đó có thể bị bình xét đạt kết quả xếp loại thấp.
Ví dụ 2: Chi cục thi hành án dân sự B và Chi cục thi hành án dân sự C là 2 đơn vị có tổng số thụ lý việc, tiền ngang nhau, số lượng Chấp hành viên ngang nhau. Tuy nhiên, qua thụ lý mới năm 2018 dẫn đến số việc, tiền có điều kiện thi hành của Chi cục thi hành án dân sự B nhiều hơn số việc, tiền có điều kiện thi hành của Chi cục thi hành án dân sự C, đồng thời Chi cục thi hành án dân sự B cũng phải giải quyết nhiều vụ việc phứt tạp hơn nên mặt dù các chấp hành viên đã cố gắng nổ lực thực hiện tốt công việc của mình nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, Chi cục thi hành án dân sự B trong năm 2018 chỉ đạt được 2 chỉ tiêu và xếp hạng C ( Hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế về năng lực), còn Chi cục thi hành án dân sự C do số lượng việc, tiền có điều kiện thi hành ít và gặp nhiều thuận lợi trong việc giải quyết án nên mặt dù các Chấp hành viên không phải thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, phứt tạp nhưng điều đạt được 4 chỉ tiêu và Chi cục thi hành án dân sự C được xếp loại A ( hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) và được khen thưởng.
Như vậy, qua 2 ví dụ nêu trên chúng ta thấy rõ ràng có sự bất cập dẫn đến thiếu công bằng trong bình xét thi đua vì có những đơn vị không cố gắng nhiều thì cũng đạt được 3 hoặc 4 chỉ tiêu và được xếp loại cao, còn có những đơn vị khác họ đã cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ công tác nhưng do những do những nguyên nhân khách quan mà họ không đạt được 3 chỉ tiêu thì lại đạt loại thấp.
Như vậy, do công tác thi hành án dân sự có tính đặc thù riêng nên muốn có sự đánh giá, xếp loại công bằng hơn thì bắt buột phải xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm thi đua một cách cụ thể, sâu sát hơn (có điểm trừ và điểm cộng). Trong đó cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra trước khi đánh giá, xếp loại và  phải xây dựng tốt hơn các tiêu chí đánh giá, xếp loại, làm sao phải khắc phục được tình trạng “cào bằng” như hiện nay mới thực hiện được việc đánh giá, xếp loại một cách công bằng.
                                                                                                             
                                                                                                         Phạm Quốc Thành
                                                                                              Chi cục THADS huyện Đạ Tẻh
 

Các tin đã đưa ngày: