Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự ngay từ những tháng đầu năm 2021

23/11/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự ngay từ những tháng đầu năm 2021
Để chuẩn bị cho việc thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021 của đơn vị, ngày 22/10/2020 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng đã ban hành Kế hoạch cưỡng chế số 26/KH-CCTHADS về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.
Thực hiện Kế hoạch cưỡng chế, sáng ngày 19/11/2020 đoàn cưỡng chế đã có mặt tại địa điểm cưỡng chế. Sau khi công bố Quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng cùng các cơ quan chuyên môn của huyện và chính quyền địa phương xã Tân Thành đã thực hiện việc đo đạc, xác định vị trí, mốc giới, kiểm đếm tài sản trên đất để  chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của ông Hoàng Văn Tăng - là người phải thi hành án, địa chỉ: Thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng để giao cho người được thi hành án bà Hoàng Thị Bay, địa chỉ: Thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng. Trình tự, thủ tục cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài trên đất cho người được thi hành án được tiến hành nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật, người được thi hành án ký nhận tài sản và không có ý kiến gì.

Do làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, gặp gỡ, giải thích cho hai bên  đương sự hiểu các quy định của pháp luật thi hành án dân sự nên việc cưỡng chế giao tài sản đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các cơ quan chuyên môn cùng chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ cưỡng chế công an huyện, công an xã đã làm tốt vài trò, trách nhiệm của mình trong công tác phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa điểm cưỡng chế, góp phần đưa buổi cưỡng chế giao tài sản thành công./.

Tác giả ảnh: Chi cục THADS huyện Hữu Lũng
Theo Phạm Minh Thu - Chi cục THADS huyện Hữu Lũng

Các tin đã đưa ngày: