Sign In

Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2021

26/04/2021

Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2021
​Sáng ngày 23/4/2021, Cục THADS tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2021. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Dũng – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS 11 huyện, thành phố. 
   Hội nghị nghe trình bày Báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2021 và các ý kiến thảo luận. 

    Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn phải giải quyết 3.433 việc, tương ứng với 340.676.908.000 đồng; đã thi hành xong 63,62% về việc và 29,81% về tiền (giảm 11,82% về việc và tăng 42,41% về tiền so với cùng kỳ năm 2020). Trong 6 tháng đầu năm 2021 không để phát sinh các vụ việc có nguy cơ phải bồi thường nhà nước, không có công chức vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự. Công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được đổi mới, nâng cao, các nội dung phối hợp sâu sát, cụ thể, nhất là trong việc tham mưu cho BCĐTHADS phối hợp chỉ đạo một số hoạt động THADS, cũng như các vụ việc cưỡng chế thi hành án.

 
 
 

 
    Tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến và nêu ra những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong công tác THADS tại địa phương 6 tháng qua, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện ngay nhằm nâng cáo hiệu quả công tác THADS, theo dõi THAHC trong 6 tháng cuối năm 2021.
 

 
    Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Phạm Văn Dũng yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; quan tâm, bám sát Kế hoạch công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ tại Báo cáo công tác THADS 6 tháng đầu năm 2021 để tập trung thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao năm 2021.
 
 
 
    Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời biểu dương tập thể có thành tích xuất sắc là Chi cục THADS huyện Văn Lãng./.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Các tin đã đưa ngày: