Sign In

Kế hoạch Công tác Thi hành án hành chính của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn năm 2022

22/03/2022

Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-TCTHADS ngày 26/01/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022, Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch công tác Thi hành án hành chính năm 2022 
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: