Sign In

LẠNG SƠN tổng kết 5 năm thực Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác THADS, hành chính; Tổng kết công tác THADS và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2023, triển khai công tác năm 2024

21/12/2023

LẠNG SƠN tổng kết 5 năm thực Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác THADS, hành chính; Tổng kết công tác THADS và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2023, triển khai công tác năm 2024
Chiều 20/12/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính; Tổng kết công tác THADS và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2023, triển khai công tác năm 2024.
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố cùng toàn thể công chức ngành THADS tỉnh Lạng Sơn.
          Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 đến nay, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp giữa các cơ quan THADS và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh được nâng lên; hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả. Tỷ lệ thi hành án về việc và tiền luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao hàng năm, nhiều vụ việc khó khăn phức tạp đã được giải quyết dứt điểm, qua đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Đ/c Nguyễn Hữu Tài, Q. Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác THADS năm 2024
 
          Cụ thể: Giai đoạn 2018 – 2023, tổng số việc phải thi hành án là 36.435 việc, tương ứng với số tiền trên 4.222 tỷ đồng; đã thi hành xong 27.713 việc, tương ứng với số tiền hơn 1.012 tỷ đồng trên số có điều kiện thi hành. Riêng trong năm 2023 (tính từ 1/10/2022 – 30/9/2023), các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã giải quyết xong về việc: 4.143/4.700 việc có điều kiện thi hành (vượt 4,15% so với chỉ tiêu Tổng cục giao); tương ứng với số tiền đạt gần 377 tỷ đồng/660 tỷ đồng có điều kiện thi hành (vượt 10,1% so với chỉ tiêu Tổng cục giao).

        Tại hội nghị, đại diện một số sở, ban, ngành, Ban chỉ đạo THADS huyện, thành phố đã có phát biểu tham luận chia sẻ một số khó khăn liên quan trong công tác THADS và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trong năm tới.

 
Đ/c Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ THADS phát biểu chỉ đạo
 
        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả các cơ quan THADS đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố, đặc biệt là vai trò nòng cốt của cơ quan THADS hai cấp thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm:  

       1. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan THADS thực hiện công tác THADS năm 2024 đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; chương trình trọng tâm công tác THADS của Bộ Tư pháp; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

        2. Thương xuyên kiện toàn, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC và Quy chế hoạt động. Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp, các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tác nghiệp THADS và tổ chức cưỡng chế thi hành án, nhất là các vụ việc lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện cơ chế phối hợp cùng cơ quan THADS tổ chức phối hợp thi hành án và tổ chức cưỡng chế thi hành án; chủ động kiến nghị Ban Chỉ đạo, cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan đến việc phối hợp THADS thuộc trách nhiệm của ngành quản lý.

        3. Tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án lớn, phức tạp, kéo dài. Tranh thủ hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; phối hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ với cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong công tác thi hành án trên địa bàn.

        4. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành thi hành án; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết việc thi hành án. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh vụ việc mới, khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kịp thời tham mưu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác THADS.

        Kết thúc hội nghị, để ghi nhận thành tích đạt được, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 về việc tăng cường công tác THADS, hành chính giai đoạn 2018 – 2023.

 
 

Tác giả ảnh: Ma Thị Phương - Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án
Theo Hoàng Đài Trang - VP Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: