Sign In

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

04/08/2023

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Chiều 3/8, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh đối với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh.

Tại buổi giám sát, đại diện Cục THADS tỉnh báo cáo về công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong thời gian qua công tác THADS trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Số việc và tiền thi hành án xong so với số việc và tiền có điều kiện thi hành cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu của ngành giao hằng năm. Công tác phối hợp với các ngành hữu quan tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

Cụ thể, từ ngày 1/12/2022 đến ngày 31/5/2023, Cục THADS tỉnh tổng thụ lý 4.799 việc, trong đó đã giải quyết xong 1.809/3.147 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 57,4%; tổng thụ lý về tiền là 2.076 tỷ đồng, trong đó đã giải quyết xong 250/1.481 tỷ đồng có điều kiện thi hành.

Thành viên đoàn giám sát nêu các nội dung đề nghị Cục THADS tỉnh làm rõ

Trong chương trình, các thành viên đoàn đã đề nghị Cục THADS tỉnh làm rõ một số nội dung gồm: nguyên nhân, giải pháp đối với các việc chưa có điều kiện giải quyết, hoặc có điều kiện giải quyết nhưng chưa thi hành được, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn liên quan đến tín dụng, ngân hàng; công tác tham mưu cho ban chỉ đạo THADS các cấp; khó khăn trong công tác phối hợp xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức cưỡng chế thi hành án; công tác tuyên truyền pháp luật về THADS trên địa bàn tỉnh; vấn đề cơ sở vật chất, công tác nhân sự…

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến tín dụng, ngân hàng
Cùng với Cục THADS tỉnh, đại diện các cơ quan liên quan như Tòa án Nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cũng đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm các nội dung liên quan đến công tác phối hợp trong công tác THADS.
Đồng chí trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị Cục THADS tỉnh tiếp tục đổi mới công tác quản lý; chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; chú trọng vận động thuyết phục, song cũng kiên quyết áp dụng cưỡng chế với các vụ việc đủ điều kiện nhưng đương sự chống đối, chây ỳ; chú trọng đến công tác cán bộ; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về THADS.

Đối với Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, đồng chí đề nghị rà soát lại quy chế hoạt động để phát huy vai trò của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch cụ thể trong giải quyết các vụ việc phức tạp; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quyền hạn; mạnh dạn đề xuất Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác THADS trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tăng cường phối hợp với cơ quan THADS để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.

 

Tác giả ảnh: HOÀNG NHƯ - MINH ANH
Theo HOÀNG NHƯ - MINH ANH - https://baolangson.vn/

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: