Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2023

25/04/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2023
Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2023. Tham dự Hội nghị có tập thể Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo, Chấp hành viên, thẩm tra viên Chi cục THADS các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Hữu Tài -  Q. Cục trưởng chủ trì Hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác THADS trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS cơ bản đạt tỷ lệ theo tiến độ. Công tác phối hợp với các ngành hữu quan tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả cao. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm, củng cố, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi cục.
Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện nghiêm túc, ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 theo đúng quy định của ngành và địa phương. Tình hình nội bộ ổn định, đoàn kết, không có công chức, người lao động vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng. Kết quả THADS về số việc thi hành xong: 1.633 việc đạt tỷ lệ 55,04% trên số có điều kiện thi hành; so với năm 2022 tăng 152 việc (tăng 10,26%) (thiếu 28,96% so với chỉ tiêu được giao). Về số tiền thi hành xong: 154.641.030.000 đồng đạt tỷ lệ 18,69% trên số có điều kiện thi hành; tăng 11.216.221.000 đồng (tăng 15,65%) so với cùng kỳ (thiếu 28,31% so với chỉ tiêu được giao).
Chỉ tiêu thi hành án còn thấp so với chỉ tiêu Tổng cục thi hành án giao. Tổng thụ lý thi hành án về việc và tiền đều tăng, đặc biệt là thụ lý về tiền tăng đột biến (tăng 205,76%), nhiều vụ việc có tính chất ngày càng phức tạp, trong khi biên chế bị tinh giản không đáp ứng được yêu cầu công việc; Việc và tiền chuyển kỳ sau còn cao, một số vụ việc án trọng điểm tồn đọng từ năm trước đến nay còn vướng mắc, khó khăn chưa giải quyết dứt điểm.
Trong hoạt động nghiệp vụ, các vụ việc thi hành án ngày càng tăng cả về số lượng và tính chất ngày càng phức tạp, phát sinh nhiều vụ việc liên quan đến tín dụng đen, tín dụng ngân hàng, một số vụ việc có số tiền thi hành án lớn, do vậy đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án chung toàn tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tài – Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các Chi cục THADS tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, yêu cầu các Chi cục THADS cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính cho Chấp hành viên, công chức, người lao động đơn vị. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nêu cao tính gương mẫu, đi đầu, tinh thần trách nhiệm của người thủ trưởng đơn vị, sâu sát, quyết liệt, bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, vụ việc phụ trách, thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát chặt chẽ Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là khâu thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về việc, về tiền; thường xuyên quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị; thực hiện phân công nhiệm vụ, kiểm soát chặt chẽ công việc theo nhiệm vụ được phân công, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ hồ sơ của các Chấp hành viên để có định hướng giải quyết hồ sơ và ấn định thời gian kết quả giải quyết hồ sơ thi hành án. Trong quá trình giải quyết hồ sơ nếu có khó khăn, vướng mắc thì phải kịp thời báo cáo cấp trên cho ý kiến giải quyết. Tại hội nghị đồng chí Quyền Cục trưởng nhấn mạnh Cục sẽ có thông báo các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản, các loại án có điều kiện đang thi hành tồn trên 01 năm chưa thi hành xong, các vụ việc có giá trị lớn, khó khăn, vướng mắc gửi Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố để chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với cơ quan thi hành án giải quyết dứt điểm các hồ sơ thi hành án, xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: