Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên Thực hiện nhiều giải pháp THADS hiệu quả

20/07/2015

       Trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp tốt của các ngành liên quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên đã nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.
       Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác xác minh, phân loại án trong quá trình thi hành án, hàng năm, căn cứ vào kế hoạch được giao, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đến từng cán bộ, chấp hành viên chủ động rà soát, xác minh, phân loại án; chú trọng giải quyết việc có điều kiện thi hành còn tồn đọng; quan tâm giải quyết những việc thi hành án có số việc và số tiền phải thi hành lớn liên quan đến nhiều đối tượng phải thi hành án. Các chấp hành viên Chi cục duy trì chế độ giao ban định kỳ hằng tuần để nắm tiến độ, kết quả công tác và kịp thời cho ý kiến chỉ đạo đối với những vụ, việc thi hành án khó khăn, phức tạp.

       Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thực hiện phương châm giáo dục, thuyết phục để người phải thi hành án tự nguyện thi hành, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự được Chi cục thường xuyên chú trọng, lồng ghép bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật thi hành án dân sư, các văn bản hướng dẫn thi hành và các luật có liên quan đến công tác thi hành án như: Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai… Bên cạnh đó, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án tại cơ sở, mỗi cán bộ, chấp hành viên giữ vai trò của một tuyên truyền viên pháp luật, kịp thời thuyết phục, giải thích đối với người phải thi hành án, gia đình của người phải thi hành án và mọi người dân nhằm giúp người dân hiểu quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong việc thi hành án dân sự từ đó tự nguyện chấp hành. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nên trong những năm gần đây hạn chế số vụ việc thi hành án phải tổ chức cưỡng chế. Các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thi hành án dân sự. Các xã, thị trấn đều cử cán bộ, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, thậm chí là lãnh đạo xã trực tiếp cùng cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự đến tận nơi để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người phải thi hành án và thân nhân của họ thi hành giúp. Nhiều nơi còn tranh thủ người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong tuyên truyền, vận động thi hành án dân sự.
       Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức và sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban, ngành liên quan của huyện, cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn, bám sát kế hoạch công tác của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương và bằng các biện pháp đồng bộ, hiệu quả công tác thi hành án dân sự của huyện Bảo Yên đạt kết quả tích cực. Từ năm 2010 đến năm 2014, Chi cục Thi hành án dân sự huyện luôn đạt và vượt 3 chỉ tiêu giao. Giải quyết về việc có điều kiện đạt từ 88,4% đến 99%, giải quyết về tiền có điều kiện đạt từ 89% đến 96%, làm giảm án tồn chuyển sang năm sau 10% trở lên. 100% Bản án, Quyết định của Toà án chuyển đến được ra quyết định thi hành án đúng thời gian quy định. Các quyết định thi hành án được đưa ra thi hành đúng trình tự, thủ tục  quy định của pháp luật về thi hành án, không có vi phạm xẩy ra. Đối với những án có đủ điều kiện xét miễn, giảm, đơn vị đã kịp thời lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét miễn, giảm thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

       Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền tập thể Chi cục cũng như công chức, người lao động trong đơn vị đã được biểu dương, khen thưởng (Cờ thi đua Bộ Tư pháp tặng năm 2014; các danh hiệu “ Lao động tiên tiến”, “Lao động xuất sắc”, được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…). Đây là tiền đề, nguồn động lực để cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên tiếp tục phấn đấu hơn nữa để là điểm sáng trong công tác thi hành án dân sự của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, góp phần vào việc xây dựng và phát triển huyện Bảo Yên ngày thêm giàu mạnh.
 
 Trần Văn Cầm - Chi cục THADS huyện Bảo Yên

Các tin đã đưa ngày: