Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai tổ chức họp công bố quyết định thành lập và đánh giá công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

29/03/2017

       Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, được sự nhất trí của Thường trực huyện ủy, UBND huyện,  ngày 16/3/2017 BCĐ thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai đã tổ chức họp công bố quyết định thành lập và đánh giá công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. 
        Đồng chí Giàng Sín Chớ - Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, lãnh đạo các cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội và Bảo hiểm xã hội huyện.
 

Đồng chí Giàng Sín chớ, Phó chủ tịch UBND huyện,
Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện kết luận cuộc họp

 
       Tại cuộc họp, thừa ủy quyền của Trưởng ban, đồng chí Sùng Quang Dùng- Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện- Phó trưởng BCĐ đã công bố Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND huyện Si Ma Cai về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai, Quy chế hoạt động của BCĐ, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2017.

       Cuộc họp cũng nghe đại diện Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 5 tháng đầu năm 2017; Báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội và Bảo hiểm xã hội huyện trong công tác thi hành án dân sự.

       Kết luận cuộc họp, đồng chí Giàng Sín Chớ, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã đánh giá cao sự tích cực của các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; kết quả công tác thi hành án 5 tháng đầu năm 2017 của cơ quan thi hành án dân sự huyện và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Để công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện đạt kết quả cao hơn nữa, đồng chí Giàng Sín Chớ, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc thi hành án trên địa bàn huyện. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiếp tục lãnh, chỉ đạo để tổ chức thi hành án đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Trong công tác phối hợp, các cơ quan tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan theo Quy chế liên ngành số 01/QCLN-CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 29/4/ 2014 của Cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an tỉnh Lào Cai; Quy chế số 01/QCPH-NHNN-CTHADS ngày 28/7/2015 giữa Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; Quy chế số 02/QCPH-CTHADS-BHXH ngày 14/9/2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự .

       Cùng ngày, Chi cục Thi hành án dân sự và Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác.

 

Đồng chí Sùng Quang Dùng, Chi cục trưởng và đồng chí Vũ Đình Quang, Trưởng  phòng Tư pháp huyện ký kết Quy chế phối hợp trong công tác
 
SQD - Chi cục THADS huyện Si Ma Cai

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: