Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

05/10/2015

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, ngày 01/10/2015 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-NHNN-CTHADS ngày 27/8/2015 ký giữa Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Quy chế phối hợp số 02/QCPH-CTHADS-BHXH ngày 14/9/2015 ký giữa Cục Thi hành án dân sự  và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai.
       Tham dự hội nghị có Lãnh đạo, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà; Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Hà.

       Tại hội nghị đại diện các bên đã thống nhất cao và cùng quyết tâm thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp của các bên nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng và bảo hiểm xã hội. Theo đó, việc phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, phù hợp với quy định pháp luật và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như hoạt động chuyên môn của mỗi bên.

 

 
       Cùng ngày, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCLN-CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 29/4/2014 ký giữa Cục Thi hành án dân sự với Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá quá trình phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, làm rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được trong thời gian qua, tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong thời gian tới.
           
Nguồn tin từ Chi cục THADS huyện Bắc Hà   

Các tin đã đưa ngày: