Sign In

Ban Chỉ đạo THADS thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

18/05/2017

       Ngày 12/5/2017, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Quang Minh - Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố. 
       Hội nghị đã tập trung nghe báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; nghe Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo những vụ việc khó khăn, vướng mắc.
 

Đ/c Đỗ Ngọc Ba - Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Lào Cai báo cáo tại Hội Nghị

       Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Minh - Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu chỉ đạo điều hành, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc giải quyết có hiệu quả các bản án, quyết định của Toà án đối với những vụ án phức tạp, có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Qua đó các vụ việc cơ bản đã được giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, ổn định tình hình chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc triển khai công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số vụ án tồn đọng chưa được giải quyết triệt để; công tác phối hợp của một số cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các vụ án còn hạn chế, chưa thường xuyên...

       Để thực hiện tốt các nhiệm vụ thi hành án 6 tháng cuối năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo cần tập trung tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          1. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án, đặc biệt phải chú trọng ngay từ khâu chuyển giao vật chứng, giao nhận bản án, quyết định liên quan đến quá trình xác minh, cung cấp thông tin, tổ chức cưỡng chế...; tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động trong công tác thi hành án, kịp thời tham mưu cho UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo và thống nhất các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết thi hành án.

       2. Tham mưu cho UBND thành phố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án theo hướng tập trung, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của các thành viên trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tham mưu ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, xong trong tháng 5/2017.

       3. Đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc xác minh, giải quyết thi hành án, nếu không phối hợp hoặc phối hợp thiếu trách nhiệm, gây khó khăn ảnh hưởng đến quá trình giải quyết việc thi hành án. Yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án để chấn chỉnh trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố.

       4. Nhất trí với đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai và các ý kiến thống nhất tại Hội nghị về việc tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với 03 vụ việc thi hành án sau:

      Thứ nhất: Vụ án Công ty TNHH Thịnh Phú, người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Phượng, chức vụ Giám đốc, địa chỉ Đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Phố Mới (địa chỉ hiện nay SN 034 phố Phan Đình Giót, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai).
 
       Thứ hai:
Vụ án bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và ông Phạm Văn Thắng, cùng địa chỉ số nhà 141, đường Đăng Châu, tổ 13, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

       Thứ ba: Vụ án bà Phạm Thị Thu Hiền, địa chỉ tổ 16, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai.

       Đối với 3 vụ việc nêu trên, yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, củng cố hồ sơ từng vụ án đảm bảo chính xác, đồng thời xây dựng kế hoạch cưỡng chế, phối hợp tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở phải đảm bảo an toàn về người và tài sản, xong trong tháng 6/2017. Trước khi tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản, yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo và chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tổ chức vận động, thuyết phục các đối tượng phải thi hành án tự nguyện thi hành. Nếu không tự nguyện thi hành tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch.
 
       5. Giao Công an thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo vệ cưỡng chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi gây rối, cản trở, chống đối việc cưỡng chế thi hành án theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai.

 
Bùi Minh Nguyệt - Chi cục THADS TP Lào Cai

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: