Sign In

Kết quả công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018

02/07/2018

    
       Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, trong 6 tháng đầu năm Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa. Qua kiểm tra cho thấy, nội bộ cơ quan đoàn kết, công chức có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định của ngành. Tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiệt tình hưởng các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động. Về công tác chuyên môn, Chi cục đã kịp thời triển khai Kế hoạch công tác năm, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho Chấp hành viên, đăng ký thi đua, khen thưởng, định kỳ  hàng tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công việc. Hồ sơ nghiệp vụ thi hành án được tổ chức thi hành đúng thẩm quyền, thời hạn quy định, công tác xác minh, phân loại việc có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành được thực hiện thường xuyên, những vụ việc có điều kiện thi hành đã thi hành đạt kết quả. Bên cạnh ưu điểm Chi cục đã đạt được, Đoàn kiểm tra cũng nêu cụ thể những vấn đề còn tồn tại, đề nghị Lãnh đạo Chi cục nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục, hoàn thiện như số việc tồn đọng vẫn còn nhiều, công tác miễn, giảm của một số vụ việc chưa được thực hiện kịp thời, công tác lưu trữ hồ sơ chưa khoa học./.
 
Nguyễn Thị Hệ - Cục THADS tỉnh Lào Cai

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: