Sign In

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 -2024

18/07/2019

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 -2024
Ngày 12/7/2019, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội chi hội luật gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Về tham dự Đại hội, có cấp ủy chi bộ, tập thể Lãnh đạo Cục và hội viên chi Hội Luật gia Cục. Mở đầu Đại hội, đồng chí Lục Xuân Diu - Chi hội trưởng Chi hội luật gia, nhiệm kỳ 2014 - 2019 thay mặt Ban chấp hành Chi hội thông qua bản báo cáo hoạt động giai đoạn 2015 - 2019.
Trong 05 năm qua, Chi hội luật gia thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai luôn hoạt động trong khuôn khổ quy định của Hội luật gia Việt Nam và nhiệm vụ, quyền hạn của ngành Thi hành án dân sự. Chi hội cũng đã tập hợp được các đồng chí có chức danh pháp lý đang công tác tại đơn vị thành một khối đoàn kết, thống nhất; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành; tạo sự hiểu biết sâu rộng của quần chúng nhân dân đối với đặc thù về ngành Thi hành án dân sự. Tuy nhên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chi hội cũng thẳng thắn nêu lên những những tồn tại, thiếu sót, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó định ra các phương hướng hoạt động cho Chi hội trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Cũng trong chương trình Đại hội, toàn thể hội viên Chi hội Luật gia đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Huy Đàm - Chi hội trưởng; Đồng chí Vũ Ngọc Phương - Chi hội phó và đồng chí Dương Hồng Giang - Ủy viên.

 

 
Phát biểu tổng kết tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Lâm - Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao những việc đã làm được của Chi hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những ưu điểm, đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, phấn đấu kết nạp 100%  công chức đơn vị vào Hội viên Hội luật gia Việt Nam, nhằm đưa Chi hội phát triển ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện tốt kế hoạch hằng năm của ngành Thi hành án dân sự và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.                               
                                                                               Lê Ninh - Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: